Klokken 9 fredag morgen var ansatte i Riksrevisjonen samlet til et allmøte der det store temaet var lederstilen til riksrevisor Per-Kristian Foss. DN kjenner til hva som ble sagt i møtet.

Han beklaget blant annet til ekspedisjonssjef Berit Mørk for kommentarer i toppledergruppen (TLG).

– Jeg har ved en del anledninger vært ufin mot Berit direkte i TLG-møter ved at jeg har vært for utålmodig og brukt uttrykk som ikke skal brukes, sa Foss.

Han la til at Mørk skal ha uttalt at hun i noen møter har reagert på formen hans og at det var berettiget. Derfor har riksrevisoren unnskyldt seg til Mørk, fortalte han omtrent halvveis i redegjørelsen som varte rundt 15 minutter.

At Foss har beklaget har tidligere vært kjent, men han har aldri offentlig fortalt hva det er han har gjort overfor Mørk.

Ny forklaring

Forklaringen på allmøtet er en annen enn den riksrevisoren ga i et intervju mandag, da han ble konfrontert med støtteerklæringen ansatte sendte på bakgrunn av ledelsens behandling av Mørk.

– Fra min side handler ikke dette om en enkeltperson, sa han da.

DN har spurt Foss om hvorfor han har endret forklaring, men har ikke fått svar fra Foss. Han sier følgende:

– Jeg følte allmøtet ble godt mottatt, basert på applaus og mange gode tilbakemeldinger.

Berit Mørk er enig.

– Jeg synes det var et godt allmøte, skriver hun i en melding.

Det har stormet rundt Foss den siste tiden, etter at ansatte igjen har kommet med kritikk mot hans lederstil. Verneombudet har fortalt om gråtkvalte ansatte på jobb.

Ingen sarkasmer

Tidligere i redegjørelsen beklaget Foss måten han har ledet på til de ansatte, og gjentok tidligere uttalelser om at han kan være utålmodig.

Tillitsvalgte har beskrevet lederstilen til Foss som sleivete. Han kom også inn på dette i allmøtet.

– «Du må ikke servere spydigheter», sa Foss at han er blitt fortalt, og understreket at han skal være forsiktig med sine karakteristiske humoristiske bemerkninger.

Ekspedisjonssjef Mørk var ikke den eneste av de ansatte som Foss beklaget til underveis. Også tjenestemannsorganisasjonene (TMO-ene) fikk en unnskyldning etter riksrevisorens uttalelse i DN om at deres støtteerklæring til Mørk var en overilt reaksjon.

– Det var min oppfatning, men det var ikke lurt å si det, sa Foss på fredagens internmøte.

Foss beklaget igjen til ekspedisjonssjef Berit Mørk.
Foss beklaget igjen til ekspedisjonssjef Berit Mørk. (Foto: Ilja C. Hendel)

I tillegg til å beskrive reaksjonen som overilt, satte Foss reaksjonen i sammenheng med en utredningsprosess internt i Riksrevisjonen. Den konkluderte med at avdelingen til Mørk burde legges ned, og Foss så på reaksjonen som et innspill i prosessen. Interne eposter omtalt i DN tidligere viser at fagforeningene reagerte på også dette utspillet, og Foss beklaget.

Det gjorde han igjen under allmøtet.

– Jeg kommenterer ikke interne forhold, skriver Arve Kenneth Christiansen i Akademikerne i en melding.

– Jeg har ikke noe mer å tilføye enn at jeg synes det var et godt allmøte, sier Martin Finstad i Riksrevisjonens tjenestemannslag.

NTLs Ingvild Vaggen Malvik har følgende kommentar:

– Det var et nødvendig og interessant møte. For øvrig foretrekker jeg å tenke høyt sammen med styret og medlemmer i NTL Riksrevisjonen.

Skal få «coach»

Underveis i redegjørelsen avslørte Foss noen av tiltakene som kommer i toppledergruppen for å forbedre lederstilen. Han opplyste ifølge DNs informasjon om at både han og revisjonsråd Jens Gunvaldsen vil få en «coach».

Foss har ikke besvart DNs henvendelse om hva dette innebærer konkret.

Mye av taletiden ble brukt på lederstilen, men Foss snakket aller først om de mange lekkasjene som har kommet fra Riksrevisjonene i de siste ukene.

Han viste blant annet til at det ikke gikk lang tid fra det ble kalt inn til allmøte før DN visste om det, og beskrev det som «litt ubehagelig».

Riksrevisoren understreket samtidig at de ikke driver med kildejakt. (Vilkår)

Hverken spiser eller drikker før trening
Norseman-vinner Anne Nevin (45) fra Trondheim har trent opp kroppen til å forbrenne fett fremfor karbohydrater.
02:27
Publisert: