Tall DN har fått fra Riksrevisjonen viser at det har vært 423 lov- og regelbrudd siden mai 2014. Noen måneder før ble Per-Kristian Foss riksrevisor. Riksrevisjonen kontrollerer staten på vegne av Stortinget.

Lov- og regelbruddene har økt de siste årene. I 2014 var det 30, noe som ble mer enn doblet til 77 i 2015. Året etter var det 139 brudd, før det gikk ned til 90 i 2017.