Hele det politiske Norge har den siste uken ventet på svar om hvordan medlemmer av regjeringen har håndtert sin sikkerhet i landene der Politiets sikkerhetstjeneste mener det er høy trussel fra myndighetenes etterretningstjenester.

Per Sandberg avsluttet med å gi statsminister Erna Solberg en klem etter deres felles pressekonferanse om fiskeriministerens avgang mandag.
Per Sandberg avsluttet med å gi statsminister Erna Solberg en klem etter deres felles pressekonferanse om fiskeriministerens avgang mandag. (Foto: Sebastian S. Bjerkvik)

Bakgrunnen for spørsmålene er at tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har hatt med jobbtelefonen til både Kina og Iran. Han trakk seg på mandag etter flere uker med hard kritikk.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) opplyste på statsministerens vegne om flere sikkerhetsbrudd i regjeringen i et brev til Stortinget i forbindelse med turer til risikoland.

– Departementene har informert om to tilfeller der politisk ledelse har medbrakt ordinær tjenestetelefon til tidligere nevnte land uten at dette var basert på at departementet i forkant gjorde en sikkerhetsvurdering og spesielle tiltak ble iverksatt slik at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres, skriver Wara i svaret til Stortinget.

Mangler autoritet

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik fulgte mandagens hendelser nøye.

– I dagens seanse fremstår Erna Solberg som en som har ganske svak autoritet på sikkerhet og beredskap.

Solberg drev i 2013 en valgkamp som «nesten utelukkende» handlet om gjennomføringskraft på sikkerhet- og beredskapsfeltet, og det er noe av grunnen til at hun fikk danne regjering, ifølge Tajik.

– Men vi ser på område etter område at regjeringen mangler dette, sier hun.

Dette er tilfellene

I brevet til Stortinget sikter Wara sikter til følgende tilfeller der reglene ikke er blitt fulgt.

  • I mai 2016 reiste statssekretær Petter Kvinge Tvedt i Finansdepartementet på en privat reise til Hong Kong og Macao med tjenestetelefonen.
  • Høsten 2017 var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Tom Cato Karlsen på en veiåpning på norsk og russisk side av grensen. De hadde med seg sine ordinære tjenestetelefoner.

Wara presiserer at telefonene ikke hadde departementets saksbehandlingssystem installert.

Det har også vært episoder hvor departementer har tatt med tjenestetelefoner etter at det er blitt gjort sikkerhetsvurderinger og spesielle tiltak slik at telefonene var sikre.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet en oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk i september i fjor.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet en oppgradert E105 mellom Kirkenes og Murmansk i september i fjor. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Kommunikasjonssjef Susanne Moen Stephansen i Samferdselsdepartementet (SD) skriver i en epost til DN at det ble gjort en sikkerhetsvurdering i departementet og iverksatte tiltak i forbindelse Solvik-Olsens besøk i grenseområdene i Russland, under den nevnte veiåpningen.

– Alle mobiltelefoner i statsrådens reisefølge var avslått/i flymodus de få timene følget var over grensen til Russland, skriver Stephansen.

– I lys av de siste ukers diskusjoner har SD tatt kontakt med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om hvorvidt telefonene burde undersøkes. PST vurderte at dette ikke var nødvendig og ga uttrykk for at tiltaket som var gjort under besøket var hensiktsmessig i den gitte situasjonen, med et kort opphold over grensen, selv om det generelle rådet er å ikke ta med seg jobbtelefoner til Russland, skriver hun.

I et intervju på NRK Dagsrevyen mandag kveld sa Erna Solberg at det er «viktig at vi her skiller klinten fra hveten» i jobbtelefon-sakene og sa «det var skapt en myte» om at alle sakene brøt med regelverket.

– Jeg har ikke hatt kontroll på hva Sandberg har gjort, det er derfor han også har beklaget at han har brutt de reglene som er. De øvrige sakene viser egentlig i hovedsak at man har fulgt det regelverket som eksisterer og tatt sikkerhetsforanstaltninger, sa Solberg.

Hun sa at det har vært «én reise hvor man har vært på ferie og ikke gjort det». Om Solvik-Olsens veiåpning i Russland sa hun:

– Der har man også fulgt anbefalingene fra byråkratiet på det tidspunktet om hvordan de skulle håndtere sine mobiler, sa Solberg.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (fra venstre), Russlands visetransportminister Sergej Aristov og statssekretær Tom Cato Karlsen under veiåpningen i fjor høst der statsråden og statssekretæren tok med jobbtelefonene over på russisk side av grensen.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (fra venstre), Russlands visetransportminister Sergej Aristov og statssekretær Tom Cato Karlsen under veiåpningen i fjor høst der statsråden og statssekretæren tok med jobbtelefonene over på russisk side av grensen. (Foto: Samferdselsdepartementet)

Jobbtelefon til Iran og Kina

Også tidligere fiskeriminister Sandberg innrømmet et nytt sikkerhetsbrudd på mandag i et annet svar til Stortinget.

Der kom det frem at han ikke sa fra til eget departement at han hadde med seg jobbtelefonen til Kina. Den samme telefonen var også med på ferieturen til Iran i juli, som startet undersøkelsen av sikkerheten i regjeringen.

– Helt grunnleggende spilleregler for sikkerhet blir ikke fulgt av sentrale medlemmer av regjeringen. Dette gjelder tidligere fungerende justisminister Per Sandberg, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretærer. Dette er sentrale personer i regjeringsapparatet som ikke følger reglene som handler om informasjonstryggheten i regjeringen, sier Tajik.

Høring senere

Senere i august skal kontrollkomiteen på Stortinget ha en høring om regjeringens arbeid med objektsikring. Bakgrunnen er to rapporter fra Riksrevisjonen med knusende kritikk.

– Det kommer en høring senere i august, som en følge av at Riksrevisjonen for andre gang tegner et tydelig bilde på svært mangelfullt arbeid for å sikre bygninger og installasjoner mot terror og sabotasje. Jeg må minne om at den forrige rapporten ble avfeid av regjeringen som et øyeblikksbilde, og vi ser at det ikke er sant nå. Heller ikke her har de hatt gjennomføringsevne, sier Tajik.

På en pressekonferanse med Sandberg fortalte statsminister Erna Solberg at Statsministerens kontor i juni fulgte opp opplysninger om Sandbergs private forhold.

– Pressekonferansen utløste nye spørsmål. Statsministeren sier hun fikk informasjon om private forhold i juni som er blitt fulgt opp, men den sikkerhetsmessige oppfølgingen virker mangelfull. Jeg lurer på hvordan det er blitt fulgt opp og hva slags informasjon statsministeren har fått i ettertid siden hennes reaksjon på Sandbergs sikkerhetsbrudd var å uttale at alle kan gjøre feil, sier Tajik.

Statsministerens kontor har ikke rukket å besvare DNs henvendelse mandag. Under pressekonferansen med Sandberg understreket statsminister Erna Solberg viktigheten av sikkerhetsarbeid.

– Siden vi tiltrådte i 2013 har vi styrket sikkerheten og beredskapen i Norge. Vi har økt politidekningen, vi har styrket beredskapen og Forsvaret, vi har prioritert ikt-sikkerhet og cyberforsvaret innenfor politi og forsvar og fått vedtatt en ny sikkerhetslov. Derfor er jeg opptatt av at rutiner og råd som gis av sikkerhetsmyndighetene skal etterleves, sa hun.

– I fjor hadde vi en rapport som var dårlig, og som regjeringen innrømte vi hadde gjort en for dårlig jobb på objektsikring. Jeg mener at vi har gjort mye siden den tid. Jeg mener også at grunnlaget i Riksrevisjonensrapporten vister at vi har gjort mye men ikke er i havn, sa hun.

Solberg understreket samtidig at ingen regjering sannsynligvis vil komme i mål med et slikt arbeid siden objektene hele tiden endrer seg og at hun ser frem til å svare Stortinget om saken.

Tar saken til kontrollkomiteen

SVs Torgeir Fylkesnes var en av dem som stilte spørsmål om saken. Han skal nå ta den opp i kontrollkomiteen, der han selv sitter.

– Jeg tenker at denne saken må løftes til kontrollkomiteen. Nå må kontrollkomiteen stille spørsmål. Her har det vært flere tilfeller der man har hatt med seg tjenestetelefon og brutt retningslinjene til PST. Og det er også tydelig her at departementene har helt egne rutiner og regler som de følger og som de selv har kommet frem til, sier han.

Kontrollkomiteen har som oppgave å passe på regjeringens arbeid, og er den eneste komiteen på Stortinget som kan behandle saker på eget initiativ. Flere medlemmer av opposisjonen har varslet at saken kan ende i kontrollkomiteen selv om Sandberg har gått av. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Disse to tjener på Sandbergs avgang
Den enes Iran-ferie, den andres opprykk, kommenterer politisk redaktør i DN, Kjetil B. Alstadheim.
01:47
Publisert: