Stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet legger grunnlag for regjeringens arbeid med å gjøre Norge enda tryggere – også på det digitale området. Men vi må alle ta ansvaret for en sikrere IKT-hverdag, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Regjeringen vil styrke den nasjonale evnen til å forebygge, avdekke og håndtere uønskede digitale hendelser.

– Det enorme dataangrepet WannaCry, som nylig rammet land verden over, viser hvor viktig det er med god IKT-sikkerhet, sier Amundsen videre.

– Det er avgjørende at informasjon blir delt raskt og sikkert mellom de som skal håndtere hendelser på en riktig og effektiv måte, sier justisministeren.

Amundsen sier han legger vekt på å få til et tett og godt samarbeid mellom Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste og politiet for øvrig.(Vilkår)

Hyttebilen
Alfa Romeo Stelvio er like egnet som transport til hytta som til operaen i Milano.
00:53
Publisert: