Den franske Thales-gruppen har avtaler om å levere pass og nasjonale ID-kort til Norge og en rekke andre land, men i år har de ikke klart å dekke etterspørselen etter norske pass. Etterslepet i produksjonen var i slutten av mai på om lag 90.000 pass. Mellom 300.000 og 400.000 nordmenn står nå uten gyldig pass.

Forklaringen som er gitt av Thales, er at det har vært problemer med blant annet å skaffe mikrobrikker og riktig papir til passene. Sverige og Finland har samme leverandør av komponenter til produksjon av passene som Norge – det franske selskapet Thales.

Ulike forklaringer

Mens det i Norge vises til mangel på papir og databrikker etter pandemien, pekes det i Sverige på en ødelagt maskin på et finsk trykkeri som forklaring på forsinkelsene i leveringen av pass.

I Finland, som har samme strenge krav til passet som Norge og Sverige, er ventetiden på nytt pass bare tolv dager – fra passtimen til passet ligger i postkassen, ifølge Aftenposten.

I Norge er ventetiden sju til ti uker, mens den i Sverige er fem til seks uker.

Problematisk

Denne forskjellen får Per-Willy Amundsen, som leder Stortingets justiskomité, til å stusse. Han sier at om Stortinget ikke er gitt korrekt informasjon, er det konstitusjonelt problematisk og kan åpne for konsekvenser.

– Avsløringer kan tyde på at Stortinget ikke har fått riktig informasjon av justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om årsakene til utfordringene med passleveranser, sier Amundsen til NTB.

Nå vil Amundsen be om at justisministeren kommer til Stortinget før sesjonsslutt 17. juni og forklarer seg om saken.

I tillegg vil Amundsen stille et skriftlig spørsmål til justisministeren:

– Er statsråden trygg på at Stortinget er korrekt informert om leveranseutfordringenes betydning for den lange leveringstiden for pass?

Varierer fra land til land

De ulike forklaringene skyldes at problemene arter seg noe forskjellig i de nordiske landene, ifølge statssekretær Erik Idsøe (Sp).

– Det som kommer fram i Aftenposten er i tråd med det regjeringen har sagt hele tiden. Årsaksbildet og ventetiden varierer fra land til land, og kan også endret seg over tid, sier Idsøe til NTB.

Regjeringen har vært opptatt av å holde folk oppdatert om situasjonen og være ærlig om alvoret, understreker han.

Flere søker i Norge

Også Politidirektoratet forklarer at passproblemene har rammet de nordiske landene på litt ulikt vis.

– Hvert lands pass og nasjonale ID-kort er helt unikt og problem med tilgangen på de forskjellige komponentene kan da ramme landene ulikt, sier avdelingsleder Bjørn Vandvik.

Han sier mangel på komponenter kan ramme på forskjellige tidspunkt.

– Selv om det er mange ting som håndteres likt i de nordiske landene når det gjelder utstedelse av pass og nasjonale ID-kort, er det også en del forskjeller, sier Vandvik.

Han påpeker at Norge har 5.000-6.000 flere passøknader i uken sammenlignet med Finland. En årsak til at de har kuttet leveringstiden, er at antallet søknader er redusert med 20 prosent, ifølge Vandvik.

– Som et resultat av de tiltakene politiet har innført, ser vi nå også at leveringstiden blir kortere. Vi mener nå at leveringstiden ikke vil fortsette å øke opp mot ti uker, som tidligere fryktet, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.