Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité bestemmer seg torsdag for å åpne kontrollsak om regjeringens håndtering av Ukraina-krigen.

Dette er den første kontrollsaken som åpnes siden Støre-regjeringen gikk på i fjor høst.

Ifølge komiteens leder, Peter Frølich (H), skal komiteen åpne en sak – men ikke ha høringer. Det vil si at statsrådene og embetsverket ikke skal stå skolerett for kontrollkomiteen, som har vært tilfelle under kontrollhøringer de siste årene.

Han begrunner dette med at saken er godt nok opplyst, og at kontrollkomiteen heller kan stille eventuelle oppfølgingsspørsmål i brevform.

– Det er en alvorlig sak. Det er den største sikkerhetspolitiske krisen i Europa siden annen verdenskrig. Så det skulle bare mangle at Stortinget har et våkent øye for hva som blir gjort. Vi har jobbet lenge, helt siden juni. Det er gjort omfattende undersøkelser. Vi mener det alt i alt danner grunnlaget for at vi kan åpne sak, sier Frølich til DN.

Frølich vil også gå i rette med dem som mener at det er utidig med kontrollsak nå.

– Noen mener at vi ikke kan drive kontroll når det er krig i Europa. Men det nettopp nå vi må gjøre det. At Stortinget driver parlamentarisk kontroll er viktig. At den gjør det med utenrikspolitikken er ekstra viktig.

Sårede soldater

Det kontrollkomiteen har brukt mest tid på å ettergå den siste tiden, gjelder regjeringens svar og håndtering av Ukrainas anmodninger om å ta imot sårede ukrainske soldater.

I to perioder, mellom 29. april og 31. mai og fra 5. juli til 16. september, tok ikke Norge imot noen sårede soldater til tross for anmodninger fra Ukraina. Dette er kontrollkomiteen kritisk til.

Regjeringen har bedt om å hemmeligholde antallet anmodninger, mens kontrollkomiteen har bedt om at dette offentliggjøres.

Kontrollkomiteen har også stilt spørsmål om statsminister Jonas Gahr Støres håndtering av krigen, regjeringens tidsbruk og hvem som har hatt ansvar for hva.

Det er en samlet komité som åpner sak.

– Hvorfor er det viktig for Arbeiderpartiet å åpne sak?

– For oss er det viktig å samle noen tråder. Vi har inngangen at regjeringen har svart godt på spørsmålene komiteen har stilt, og mener det blir ryddig at komiteen sammenfatter de viktigste funnene, sier medlem i komiteen for Ap, Lubna Boby Jaffery.

– Så dere mener regjeringen har gjort alt rett?

– Ja ja, vi har stilt en rekke spørsmål og har fått flere hundre sider med svar og vedlegg. Så saken er grundig belyst. Det er vårt utgangspunkt, noe vi vil vektlegge i komiteens skriftlige behandling, sier hun.

Fiskefartøy

Dagens Næringsliv har skrevet en rekke saker om hva som skjedde i kulissene da regjeringen vedtok å lage et unntak for russiske fiskefartøy i sanksjonene mot Russland.

Det kommer frem at regjeringen allerede i april, før den vedtok unntaket, fikk beskjed fra Sjøfartsdirektoratet om at EUs regler ville omfatte alle russiske fiskefartøy som var i landet på det tidspunktet.

Ifølge et svar til Stortinget mener utenriksminister Anniken Huitfeldt at det på vedtakstidspunktet var uklart om fiskefartøy var omfattet av EUs regler eller ikke.

– Vi fikk til dels motstridende tilbakemeldinger fra EU som vi prøvde å få klarhet i, har statssekretær Vidar Ulriksen i Nærings- og fiskeridepartementet tidligere forklart til DN.

Som DN har vist, ga EU beskjed gjentatte ganger om at alle fartøy som var sertifisert etter tre navngitte konvensjoner, ville vært en del av EUs forbud. Sjøfartsdirektoratet ga beskjed til regjeringen om at alle russiske fiskefartøy var sertifisert etter en av disse.

Også dette blir en del av komiteens arbeid.

– Jeg mener det var viktig at komiteen i dag opprettet sak, og at også regjeringens håndtering knyttet til russiske fiskefartøy er en naturlig del av det komiteen nå skal omtale, sier Venstres mann i komiteen, Grunde Almeland.

Venstre-politikeren mener det har vært begrenset villighet i regjeringen til å svare på komiteens spørsmål.

– Det håper jeg saken er med å klargjøre en gang for alle, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.