Før helgen skrev DN om at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil smelle til og kjøpe fem leiegårder, eid av eiendomsbaronen Ivar Tollefsen, som har unnlatt å melde kjøp av en rekke leiegårder til kommunalt forkjøp.

– I utgangspunktet er vi positive til dette. Oslo kommune har tradisjon for å bruke kommunal forkjøpsrett for å sikre leietagernes interesser, så det viktigste for oss er å sikre at leietagerne som har krav på det, får mulighet til å kjøpe boligene i gårdene. Behovene og ønskene deres kommer før kommunens eget behov for flere kommunale boliger, sier Høyres fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen Pia Farstad von Hall.

Hun legger til at de ennå ikke har sett saksfremstillingen og skal bli bedre kjent med detaljene.

Leiegårdene Johansen ønsker at kommunen skal kjøpe ligger i Observatoriegata ved Solli plass, og i Sven Bruns gate ved Holbergs plass. Til sammen er de verd 250 millioner kroner.

Ønsker nye rutiner

Førstkommende torsdag skal Johansen sende innstillingen om kjøpsanbefaling til resten av Oslos folkevalgte. Med Høyres støtte ligger alt til rette for at forslaget får grønt lys.

– Behovet for kommunale boliger er stort, og bygårdene som er aktuelle å kjøpe ligger i områder av Oslo det er behov for flere kommunale boliger. At Johansen vil kjøpe opp disse bygårdene er derfor bra, sier von Hall.

Fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen Pia Farstad von Hall mener det er bra at Raymond Johansen vil kjøpe opp de aktuelle bygårdene fra Ivar Tollefsen.
Fraksjonsleder i Byutviklingskomiteen Pia Farstad von Hall mener det er bra at Raymond Johansen vil kjøpe opp de aktuelle bygårdene fra Ivar Tollefsen. (Foto: Privat)

Hun er likevel ikke helt fornøyd og påpeker at saken har avdekket dårlige rutiner for å monitorere eiendomstransaksjoner hos kommunen.

– Vi må gjennomgå hvordan vi jobber med disse sakene, og se på hvordan vi kan gjøre det bedre. De som kjøper bygårder har varslingsplikt, og dette må kommunene bli flinkere til å følge med på, sier von Hall.

Støtter ikke lovforslag, men ønsker straffereaksjoner

Like før jul i fjor fremmet Rødt et lovforslag om at straff for brudd på kommunalt forkjøp burde inngå i loven. Dette i form av inndragning, bøter, fengselsstraff eller foretaksstraff.

Lovforslaget fikk støtte av blant annet Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstre, mens Høyre på det tidspunktet var avventende. Nå sier von Hall at de ikke støtter lovforslaget med den ordlyden, men er åpen for å revidere loven.

– Dette er en viktig lov for å sikre interessene til leieboere. Det bør derfor være mulig å reagere på lovbrudd, men vi er ikke for at fengselsstraff skal være et alternativ. Det bør heller vurderes økonomiske straffereaksjoner. Lovverket er uansett ikke godt nok som det er i dag, og vi må kartlegge hvor de største svakhetene ligger, sier hun.

Boliginvestor Ivar Tollefsen har kjøpt flere bygårder i Oslo uten å melde kjøpet til kommunen som i utgangspunktet har forkjøpsrett. Nå vil byrådsleder Raymond Johansen (bildet) kjøpe gårdene tilbake.
Boliginvestor Ivar Tollefsen har kjøpt flere bygårder i Oslo uten å melde kjøpet til kommunen som i utgangspunktet har forkjøpsrett. Nå vil byrådsleder Raymond Johansen (bildet) kjøpe gårdene tilbake. (Foto: Gunnar Blöndal)

Dagens lov sier at kjøper og selger av en leiegård som omfattes av loven «straks» skal «gi skriftlig melding til kommunen», slik at kommunen kan benytte forkjøpsrett på vegne av leieboere, studentsamskipnader eller for å skaffe kommunale boliger.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo (Eby) har derfor ikke mulighet til å straffe lovbrytere med annet enn forkjøpsrett.

Raymond Johansen sier til DN at byrådet benytter forkjøpsretten på bakgrunn av at bydelen og Boligbygg har behov for kommunale boliger i den delen av byen.

Han er overrasket over Høyres reaksjon.

– Jeg er positivt overrasket over støtte fra Høyre-siden, som tradisjonelt ikke har stått for en kjøpspolitikk, men for en salgspolitikk, sier Johansen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Arthur Buchardt har bygget verdens høyeste hus i tre: – Dette her er ikke for pyser
03:52
Publisert: