Miljødirektoratet er i gang med tiltak for å rydde opp i marin forsøpling og har satt av 80 millioner i tilskudd til ideer for å rydde havet.

– Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et raskt økende miljøproblem. Det truer dyrelivet langs kysten og i havet, det er en fare for sjømaten og faktisk all bruk av kyst- og havområdene, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

– Vi arbeider globalt, regional og nasjonalt for å løse dette. FNs miljøforsamling vedtok nylig, etter forslag fra Norge, et globalt mål om å stanse all tilførsel av plast til verdenshavene.

I fjor fikk Miljødirektoratet inn 200 søknader om tilskudd. Pengene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Man kan søke om støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert eierløse fritidsbåter. Prosjekter som har forebyggende effekt, kan også søke støtte.

– Det er et økende engasjement over hele Norge for å redusere plastforsøplingen. I fjor deltok nesten 50.000 mennesker i ryddeaksjoner, flere enn noen gang. De ryddet imponerende 1.400 tonn marint avfall. Også mange andre gode prosjekter fikk støtte slik som til informasjonskampanjer og å finne alternativer til bunnstoff på båter, forteller Helgesen.

Fristen for å søke er 15. februar.(Vilkår)