Polen er største mottaker av EØS-midler fra Norge. Fram mot 2021 skal det gis rundt 7,5 milliarder kroner i hjelp.

Den siste tida har flere aktører tatt til orde for at Norge bør revurdere støtten på grunn av den urovekkende politiske utviklingen i landet. Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke utelukke at en slik revurdering kan komme på bordet hvis han vinner regjeringsmakten i høst.

– Norge kan ikke ha store overføringer av midler på autopilot til landene som mottar dem. Det har vi ikke når det gjelder bistand, og det kan vi heller ikke ha i Europa, sier Støre.

– Vi må være veldig tydelige i hvordan vi sier ifra til polske ledere, sier han.

Krever samordning

Støre understreker at dette er en sak der Norge må samordne seg med EU.

Han viser til at Polen også mottar store summer over EUs budsjetter, og at andre europeiske land derfor står overfor samme dilemma som Norge.

– Så her tror jeg vi vil søke et veldig nært samarbeid med andre EU-land og neppe satse på norsk alenegang, sier Støre til NTB.

I EU har spesielt Tyskland tatt til orde for at pengehjelp bør kunne holdes igjen når medlemsland oppfører seg dårlig.

Kontroversielle reformer

Polen har høstet storm både nasjonalt og internasjonalt for politiske reformer som det populistiske og sterkt kristenkonservative regjeringspartiet PiS har rullet ut etter at det vant regjeringsmakten i 2015.

Sist ut er en domstolsreform som både polsk opposisjon og EU frykter skal føre til at høyesterett i praksis underlegges politisk kontroll. Også Norge har uttrykt bekymring for at reformen skal undergrave rettsstaten i Polen.

– Dette er urovekkende, og det rokker ved rettsstatsprinsipper som bør være fundamentale i dagens Europa, istemmer Støre.

Han sier det er nedslående at viktige prinsipper nå utfordres i land som har konsolidert demokratiet og rettsstaten nettopp gjennom sitt EU-medlemskap.

– Jeg mener det er en stor utfordring for EUs identitet hvis EU ender opp med ikke å kunne gjøre noe med dette, hvis de må la det passere.

Fastlåste forhandlinger

Så langt er ikke én krone overført av pengehjelpen Norge skal gi til Polen for perioden 2014–2021.

Grunnen er at forhandlingene med Polen har gått i vranglås. Det skyldes at Polen ønsker politisk kontroll over den delen av pengehjelpen som skal gå til sivilsamfunnet, noe Norge har nektet å gå med på.

Norges krav er at midlene skal forvaltes av en operatør som er uavhengig av myndighetene. Denne operatøren skal plukkes ut gjennom en åpen anbudsrunde. Statsminister Erna Solberg (H) har signalisert at Norge ikke er villig til å fire på disse prinsippene, noe Støre støtter henne fullt og helt i.

En uavhengig forvalter er viktig for å sikre kvaliteten i prosjektene som pengene går til, mener Ap-lederen.

– Det mener jeg Norge skal legge stor vekt på å holde fast ved, sier han.(Vilkår)

Slik blir man en god butler
Kanadiske Conrad Bogus (28) har studert døgnet rundt i åtte uker for å bli den perfekte butler. Bli med på siste skoledag på International Butler Academy.
02:01
Publisert: