Hadia Tajik har meddelt sentralstyret i Arbeiderpartiet at hun går av som nestleder.

DN kjenner innholdet av brevet Tajik har sendt. Her skriver hun at gjennom mange dager har hennes feil knyttet til penderbolig og skattespørsmål.

- Jeg erkjenner at jeg har gjort både feil og feilvurderinger, skriver Tajik.

«Onsdag gjorde jeg det kjent at jeg ville gå av som Arbeids- og inkluderingsminister. Da var min vurdering at jeg skulle fortsette som nestleder i partiet. Siden da har jeg spurt meg selv om det var en riktig vurdering. Jeg erkjenner og ser at mine handlinger også påfører mine partifeller og partiorganisasjonen både en belastning og skuffelse. Det er mitt ansvar. Jeg ber om unnskyldning for det. Og jeg er kommet til at jeg vil trekke meg som nestleder», heter det i brevet.

Videre skriver hun at hun har meddelt dette med statsminister Jonas Gahr Støre, og at hun nå meddeler beslutningen i sentralstyret.

- Jeg har nå gått tilbake til Stortinget. Jeg vil jobbe hardt for best mulig gjennomslag for partiets politikk og bidra til partiorganisasjonen vår. Det ser jeg frem til, skriver hun.

- Mitt politiske engasjement har alltid vært uavhengig av de vervene jeg har hatt. At jeg nå fratrer som nestleder endrer ikke min drivkraft for å bidra til nødvendig politisk forandring for landet, skriver Tajik i brevet.

DN har forsøkt å få en kommentar fra Tajik. Hun har ikke besvart DNs henvendelse.

Gikk av onsdag

Onsdag trakk Tajik seg som arbeids- og inkluderingsminister etter en rekke mediesaker om hennes pendlerboliger. Etter den tid har det kommet flere saker om at hun har eid to leiligheter i Rogaland mens hun fikk penderbolig.

På onsdag gjorde Støre det klart at det var mulig for Tajik å fortsette som nestleder, selv om hun gikk av som minister. Støre skal også ha gitt denne beskjeden til Aps stortingsgruppe.

I helgen ble det imidlertid klart at Tajik ikke kom til å bli parlamentarisk leder når hun returnerer til Stortinget.

Søndag har Tajik tatt beslutningen om å trekke seg.

Forståelse for beslutningen

– Hadia Tajik har i kveld informert meg om at hun ønsker å trekke seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har forståelse for beslutningen, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg vil takke Hadia for den store innsatsen hun har lagt ned i en årrekke som nestleder for partiet, og jeg vil takke henne for det nære samarbeidet vi har hatt. Hadia er en svært dyktig politiker og har et sterkt engasjement for partiet vårt og de verdiene vi deler. Hun har gjennom sitt arbeid vært med å forme og fornye sosialdemokratiet. Jeg er glad for at Hadia ønsker å fortsette jobben for Arbeiderpartiet og vår politikk fra Stortinget. Jeg vet at hennes kunnskap og erfaringer fortsatt vil være viktig for Arbeiderpartiet i tiden fremover.

Partisekretær Kjersti Stenseng takker også Tajik.

– Jeg har forståelse for Hadia sin beslutning og vil takke henne for godt samarbeid gjennom mange år i partiledelsen. Hun har bidratt til å fornye og utvikle partiet vårt og det er jeg sikker på at hun og vil gjøre i tiden framover, sier Stenseng.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.