– Vi opplever at vinden vi her har i ryggen, skal vi omsette til noe som blir bra for folk i Norge, åpnet statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mens februarvinden suste og Oslofjorden glitret som bakteppe.

Sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Marte Mjøs Persen presenterte Støre regjeringens løsning på det omstridte spørsmålet om hybridkabler for havvind.

Regjeringen dropper hybridkabler i denne omgangen, og går heller for en løsning med radialer, det vil si kabler fra fastlandet til havvindparken, når den nå legger til rette for å starte opp første fase av feltet sørlige Nordsjø II.

Det vil være på 1500 MW.

– Når vi nå skal bygge ut havvind, vil vi ikke legge til rette for nye mellomlandskabler som øker eksportkapasiteten fra Fastlands-Norge, sier finansminister Vedum.

Men det er ikke et endelig nei til hybridkablene.

Vurderer hybridløsning

I andre fasen av Sørlig Nordsjø II, som også er på 1500 MW, vil regjeringen ta stilling til hvordan den skal kobles til nett etter en gjennomgåelse av ulike nettløsninger.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett har fått i oppdrag å gå gjennom hvordan for eksempel kabler til utlandet fra havs vil på virke kraftsystemet. Gjennomgåelsen skal være ferdig til høsten.

Regjeringen åpner også for flere havvindsprosjekter enn de to som allerede er varslet. NVE får i dag oppdrag om å identifisere nye områder, og utarbeide et forslag til et konsekvensutredning.

Det legges opp til at auksjon skal være hovedmodell for tildeling av areal til havs.

Politisk valg

Spørsmål om fremtidige havvindanlegg skal kunne koble seg opp mot det europeiske strømmarkedet, har vært et stridstema i regjering. Senterpartiet har vært dønn imot det de mener er en utenlandskabel.

Kompromiss-kameratene. Ap og Sp har funnet en løsning på det betente spørsmålet om hybridkabler for havvind. Det ble presentert av statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre.
Kompromiss-kameratene. Ap og Sp har funnet en løsning på det betente spørsmålet om hybridkabler for havvind. Det ble presentert av statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og næringsminister Jan Christian Vestre. (Foto: Beate Oma Dahle)

På pressekonferansen fikk Vedum spørsmål om hvorfor regjeringen utsetter spørsmålet om hybridkabler, når næringen mener det er avgjørende for å få lønnsomme havvindprosjekter.

– Hvorfor ønsker vi kraften til land? Vi vil ikke at kraftprisene skal gå opp, men ned. Vi ønsker at industri og husholdning ikke skal få høy kraftpris. Det er et politisk valg, sier Vedum.

– Er dette et endelig nei eller bare en utsettelse av hybridkablene?

– Dette er et felles prosjekt mellom Ap og Sp i regjering. Vi ønsker å få kraftprisene ned. Her tar vi stilling til Sørlig Nordsjø, og tar et annet valg enn tidligere regjering, sier Vedum.

På spørsmål om Vedum kunne garantere at det aldri blir hybridkabler med Sp i regjering svarte han slik:

– Nå har regjeringen konkludert med de to prosjektene, og at disse to skal sørge for kraft til Norge og bedre kraftbalansen. Det er et brudd med hva forrige regjering gjorde. Så ser vi på fremtidige prosjekter, og hva utredningen viser.

– Hvordan gir dette billigere strøm for norske forbrukere?

– Markedet fungerer sånn at så lenge vi får mer strøm i Norge, så skaper det en bedre markedsbalanse. Det har vært noe av problemet i vinter. Når vi får mer kraft i markedet, vil summen av kraften bli lavere enn markedsverdi. Så får vi se da, hva de eventuelle kostnadene bli, sier Vedum til DN.

Definisjonsproblemer

Et av problemene for regjeringen, er at de har hatt en ulik definisjon av hva som regnes som en utenlandskabel eller ikke.

Ap og Sp er splittet om hybridkabler. Nå får Senterpartiet industri-støtte i betent kraftkonflikt dnPlus

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen ikke skal åpne for flere utenlandskabler de neste fire årene. Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener hybridkablene er omfattet av dette. Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier de ikke er det.

Løsningen regjeringen legger frem et kompromiss mellom Ap og Sp. Tanken bak er at det haster å komme i gang med havvindsatsningen, derfor må man heller utsette den betente hybridkabeldiskusjonen.

– Dette er vinn-vinn-vinn, sier Støre om at en nå kan komme i gang med havvindprosjektene, få kraften i land og norsk industri taper ikke tid.

– Ap ønsket seg en hybridløsning. Er det et nederlag?

– Ap er fullt og helt bak denne løsningen. Det vi har sett de siste månedene er at vi trenger fornybar kraft. Både på grunn av prisnivå, men også fordi det er så mange store prosjekter innen industri og elektrifisering av transport som trenger kraft, sier Støre til DN.

Statsministeren mener det ikke er mål i seg selv med store subsidier, men sier at det trengs et statlig engasjement for å komme i gang.

– Men kjernen i dette er en auksjon for industrien som er interessert. Så får vi komme tilbake til hvilke statlig engasjement som trengs, sier han.

Selskapene ber om hybrid

Norge har åpnet to havvindkonsesjoner på feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, og en rekke aktører har meldt seg på i kampen om lisensene. Men i høringsrunden på havvindveilederen lagt frem av Solberg-regjeringen, sa samtlige av de store selskapene som Statkraft, Equinor og Aker Wind at en hybridløsning må på plass for å gjøre prosjektene på Sørlig Nordsjø II lønnsomme.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.