Aps ferske statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt har ikke bare vært aktiv i innvandringsdebatten, men også på det feltet han nå har ansvaret for i Helse- og omsorgsdepartementet. I gruppen «Leger i Norge» på Facebook, med 12.000 medlemmer, delte han i fjor et debattinnlegg i Aftenposten med overskriften «Nei, vi må ikke snakke om ungdom og psykisk helse».

Bjørkholt skrev: «Her treffer hun spikeren på hodet. Vår tids «epidemi» av psykiske plager blant ungdom, særlig jenter, mener jeg delvis er manet frem av terapeutene selv.