Trinnskatten for de høyeste inntektene øker, og alle som tjener over 950.000 kroner, vil få økt skatt, melder NRK.

Det ble de borgerlige partiene enige om under kveldens budsjettforhandlinger. De med aller høyest inntekt vil få opptil 900 kroner i skatteøkning.

Barnefamilier og pensjonister

Budsjettavtalen ble – med noen utsettelser – godkjent av alle de borgerlige stortingsgruppene sent tirsdag kveld.

Avtalen slår blant annet fast følgende endringer fra regjeringens opprinnelige forslag:

* 350-kronersfritaket for moms på netthandel fra utlandet fjernes fra 1.1.2020.

* Den nye satsen for barnetrygd blir 1.054 kroner måneden og vil gjelde fra 1.3.2019.

* Økt minstepensjon for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra 1.9.2019.

* Bostøtte økes slik at enslige alderspensjonister med minstepensjon ikke mister bostøtte ved økt minstepensjon med 4.000 kroner.

* Omlegging av barnetillegget for uføre. Flertallet er enige om å øke taket i barnetillegget for uføre fra 95 til 99 prosent av tidligere inntekt med virkning fra 2020 og fremover.

* Color Line får likevel ikke flagge ut Kiel-fergene etter at KrF fikk gjennomslag for å stanse en forskriftsendring for utenriksferger.

* Økt trinnskatt – Innslagspunktet i trinn 4 reduseres med 28.500 kroner.

* Det planlagte kuttet i støtte til glutenfri mat blir 200 millioner kroner mindre enn først foreslått.

* Engangsstønad (foreldrepenger) for dem som har vært lite i arbeid, økes fra 63.000 til 83.000 kroner

* Trygghetstiltak innen helse-, familie- og justissektoren økes.

* Enova styrkesmed 100 millioner kroner, og klimatiltak i kommunene øker med 50 millioner kroner.

* Datasentre som produserer kryptovaluta skal betale ordinær elavgift fra årsskiftet.

* Pressestøtten økes med fem millioner kroner. I tillegg får samiske aviser fem millioner kroner.

* 100 millioner kroner ekstra i tilskudd til bredbåndsutbygging i distriktene.350-kronersgrensen ryker

350-kronersgrensen for netthandel fjernes altså, men først fra 1. januar 2020. Sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner inkludert frakt og forsikring, er i dag toll- og avgiftsfrie.

Dette er i tråd med det KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad sa til DN at han ønsket seg for to uker siden:

– En av de viktige prioriteringene på inntektssiden er å fjerne 350-kronersgrensen. Den kommer vi til å kjøre veldig hardt i forhandlingene. Både fordi vi mener at det reelt sett er viktig, men det vil også gi inndekning, sa Ropstad.

Ifølge KrFs eget budsjett kan fjerningen av grensen gi en merinntekt for staten på 750 milloner kroner.

I tillegg til moms på 25 prosent på varer som koster under 350 kroner, må mottakeren betale en avgift for fortollingen. På varer med lav verdi kan denne utgjøre mer enn selve prisen på produktet.

Grensen på 350 kroner ble innført i 2015. I fjor mottok Posten 15 millioner pakker fra Kina, nesten alle med en verdi under 100 kroner.

Øker barnetrygden

Barnetrygden økes med rundt 1.000 kroner i året uavhengig av inntekt. Det blir dermed ikke en økning på 3.200 kroner slik KrF har ønsket. Samtidig har KrF fått gjennom den første økningen i barnetrygden på flere tiår.

– Vi har en helhetlig skisse til løsning som vi nå kommer til å innkalle våre grupper til å godkjenne i kveld. Vi håper at vi får tilslutning der, og i så fall har vi en budsjettavtale for 2019, sa finanskomiteens leder Henrik Asheim (H).

– Jeg mener vi har funnet et helhetlig godt opplegg som vi kan gå tilbake til gruppen med og forhåpentligvis få en «go» på, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad.

– Det som er viktig, er at landet får et budsjett, og at vi får et forutsigbart styre, sier Venstres Abid Raja. Han legger til at alle fire partiene har greid å lande et budsjett uten uforutsigbare avgiftsøkninger.

Underveis har det også dukket opp overraskelser. Helt i innspurten havnet KrF og Frp på kollisjonskurs da det ble klart at muligheten til å bytte taxfreekvoten for røyk og snus med alkohol blir borte fra 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Da DN-journalisten fikk øye på reklameplakaten med det unike "Black Friday-tilbudet", gikk hun rett på kontoret og satte opp et regnestykke
01:23
Publisert: