– Det er på tide å snakke om elefanten i rommet, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad fra talerstolen under Senterpartiets landsstyremøte på Hasle i Oslo.

Regjeringen har slått fast i Hurdalsplattformen at Norge skal kutte våre klimagassutslipp med 55 prosent innen 2030, og være klimanøytrale i 2050. For å nå dette målet, er elektrifisering av sokkelen helt avgjørende.

Senterpartiet er dønn imot å bruke kraft på land til dette. I Hurdalsplattformen står det at sokkelen skal elektrifiseres med kraft fra havvind eller fornybar kraft produsert på sokkelen. Problemet er bare at havvind-industrien ikke er klar nok til å kunne innfri dette.

Da må andre grep til, ifølge Arnstad. Nemlig å utsette eller endre våre klimamål.

– Vi kan komme i en situasjon hvor vi må tenke nytt om 2030-målene eller kanskje utsette et par år om vi ikke får det til. Det tar litt lengre tid med havvind enn det gjør med kraft fra fastlandet, sier Arnstad til DN.

Hun sier at hun ikke har en konkret tanke om hvor mange år det kan være snakk om eller hvilke prosent en eventuelt skal kutte utslippene med.

– I Hurdalsplattformen står det svart på hvitt at klimamålene skal innfris?

– Ja, men så står det også svart på hvitt i plattformen at elektrifisering skal skje først og fremst med havvind eller fornybart produsert på sokkelen. Så det står to ting som ikke er forenelig. Da må vi ta en diskusjon om hvordan forene disse tingene.

– Da dere skrev Hurdalsplattformen var jo denne problemstillingen der allerede da også?

– Problemstillingen er blitt skarpere og tydeligere det siste halvåret. Det vi diskuterte i fjor om energi baserte seg på fjorårsvinteren som hadde lave energipriser, forklarer Arnstad.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får blomster av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen under Sps landsstyremøte.
Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får blomster av stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen under Sps landsstyremøte. (Foto: Elin Høyland)

På spørsmål om ikke det ville være vel så lurt å få fortgang i havvindutbyggingen, som å utsette klimamålene, svarer Arnstad at det også kan være en mulighet.

– Tror du at du får med deg Ap på å utsette eller omdefinere klimamålene?

– Jeg håper hele det politiske miljøet er villig til å ta en ærlig debatt om denne elefanten i rommet, sier hun.

Det er ifølge Arnstad helt urealistisk å se for seg å elektrifisere hele norsk sokkel med kraft fra land, men hun åpner likevel for at enkelte felt kan elektrifiseres med strøm fra land. Hun peker på at enkelte felt som ligger utenfor Midt-Norge og Nord-Norge fordi de ikke er utsatt for det samme prispresset som i Sør-Norge.

DN har vært i kontakt med klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Han har ikke anledning til å kommentere Arnstads forslag.

Energimeldingen

Arnstad legger skylden for noe av uføret på energimeldingen som tidligere olje- og energiminister Tina Bru la frem våren 2021. Her ble det ikke utredet godt nok om det var mulig å elektrifisere sokkelen med havvind, mener Arnstad.

– Det er vel fordi Høyre mener sokkelen skal elektrifiseres med kraft fra land.

– Jeg vet ikke om Høyre mener det. Jeg ser at krefter i Høyre langs kysten på Vestlandet stiller spørsmål ved hele elektifiseringsstrategien.

Regjeringen ved olje- og energiministeren skal i disse dager leverer en tilleggsmelding til energimeldingen fra Bru. Det er ventet at regjeringen adresserer elektrifiseringsspørsmålet her.

Arnstad vil ikke si noe om hvilke svar regjeringen kommer med i tilleggsmeldingen, men sier hun håper at behandlingen av den vil bidra til en «mer nyansert» debatt.

Uklar Vedum

Når Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får spørsmål fra DN om han er uenig eller enig med Arnstad unngår han å svare rett ut på det.

– I Hurdalsplattformen er vi tydelig på dette – nettopp at målet er å elektrifisere sokkelen, men at det ikke skal gå ut over industrien på land, og i plattformen peker vi på havvind.

– Det står veldig klart i Hurdalsplattformen også at Norge skal nå klimamålene vi har satt oss?

– Ja, og så må vi føre en offensiv politikk, men som må gjøres på en måte at det ikke skaper utfordringer for norsk industri på land, sier Vedum.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.