Skatteetaten skal kontrollere grunnlaget for arbeidsgiveravgift for Stortingets pendlerboliger, varsles det i et brev til stortingsadministrasjonen.

Skatteetaten ber nå Stortingets administrasjon om opplysninger om alle som har fått pendlerbolig fem år tilbake. Den samme forespørselen er sendt til Statsministerens kontor (SMK). Fristen er 10. desember.

– Saken er av stor samfunnsmessig betydning, og den har vokst i omfang. Skatteetaten mener at vi nå har kommet til et punkt hvor det er riktig og viktig å følge opp med en kontroll, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Kontrollen vil ifølge brevet gjelde perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2020.

Støre: Kontroll bidrar til tillit

Stortingsdirektør Marianne Andreassen forsikrer om at Stortingets administrasjon vil gi Skatteetaten all nødvendig informasjon.

– Vi ønsker å få ryddet opp i det som eventuelt måtte være av skattemessige problemstillinger hos oss, sier Andreassen.

Også arbeidsgiveravgift for pendlerboliger tildelt fra SMK vil bli kontrollert. Det er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) positiv til.

– Vi politikere er helt avhengige av tillit. Det har i høst vært mye oppmerksomhet om politikere og pendlerleiligheter. Derfor er det fint at Skatteetaten vil se nærmere på dette. Kontroll kan bidra til økt tillit, sier Støre.

Bred skatterevisjon

Stortinget satte i september i gang en bred skatterevisjon av stortingsrepresentantenes ordninger for å vurdere om fordeler skulle vært pålagt inntektsskatt, med tilhørende arbeidsavgift.

Dessuten utføres det en bred revisjon av alle skattemessige sider ved ordningene for landets øverste folkevalgte. Advokater fra Advokatfirmaet Grette er engasjert til oppdraget.

Skatterevisjonens rapport skal foreligge den 15. desember.

Kan bli krav om tilbakebetaling

Det kan bli aktuelt å fremme økonomiske krav mot stortingsrepresentanter som urettmessig har fått pendlerbolig, sier stortingsdirektør Marianne Andreassen.

Andreassen kom torsdag med svar på flere spørsmål som Frp-leder Sylvi Listhaug har stilt om håndteringen av pendlerboligsakene.

Til nå har ikke Stortinget fremmet krav om tilbakebetaling fra enkeltrepresentanter. Men i brevet skriver Andreassen blant annet:

– Jeg vil imidlertid ikke utelukke at det kan bli aktuelt å fremme økonomiske krav, dersom videre undersøkelser som ledd i politiets etterforskning eller de undersøkelsene som er varslet fra Riksrevisjonen, avdekker forhold som kan gi grunnlag for det.

– De uttalelser jeg har gitt om saken, kan klart ikke oppfattes slik at de forplikter Stortinget eller Stortingets administrasjon til å frafalle eventuelle tilbakebetalingskrav dersom det skulle vise seg å være grunnlag for dette, skriver stortingsdirektøren videre.

President måtte gå

Den siste tiden har det vært en rekke medieoppslag om at stortingspolitikere kan ha fått gratis pendlerbolig i Oslo til tross for at de har hatt tilgang til bolig som ligger mindre enn 40 kilometer fra hovedstaden.

Oppslagene har medført at politiet har åpnet etterforskning av pendlerboligsakene, noe som i sin tur førte til at stortingspresident Eva Kristin Hansen gikk av 18. november.

Hansen hadde pendlerbolig i tre år trass i at hun disponerte et hus i Ski sammen med ektemannen.

– Ingen tvil

Andreassen har tidligere tatt selvkritikk på at regelverket rundt pendlerboligene har vært får dårlig kommunisert.

– Det er klart behov for å bedre regler, bedre kontroll, bedre systemer. Det har ikke vært godt nok, sa hun etter et møte med Stortingets nye president Masud Gharahkhani (Ap) for en knapp uke siden.

I brevet skriver hun imidlertid at administrasjonen ikke har vært i tvil om hvordan reglene skulle forstås etter at de ble endret i 2006.

Men ikke alle brukerne har vært av samme oppfatning, skriver hun.

– Jeg ser også – på bakgrunn av de tilbakemeldinger jeg har fått om dette – at den språklige utformingen av retningslinjene som ble vedtatt i 2006 etter forslag fra boligkomiteen, med fordel kunne ha vært tydeligere.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.