– Vi registrerer at Grette har en annen forståelse enn oss. Vår forståelse er forankret i lovtekst, forarbeider og langvarig ligningspraksis, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark til NTB.

I en rapport fra advokatfirmaet Grette, som Stortinget hadde bestilt, heter det at stortingsrepresentanter har rett til gratis og skattefri pendlerbolig selv om de bor gratis på «gutterom» eller «pikerom» hos foreldrene i hjemkommunen.

Stortinget har gjort rett, mens skattemyndighetene har tatt feil, konkluderer advokatene i rapporten, som kom onsdag.

Onsdag ettermiddag ble rapporten oversendt Skatteetaten, som altså et knapt døgn senere avviser dette synet.

– Vi har et annet syn, sier Funnemark.

To prinsipper

Skatteetaten legger to hovedprinsipper til grunn, opplyser hun.

– Får man en fordel av arbeidsgiver, som for eksempel pendlerbolig, skal man betale skatt av den. Skal man slippe å betale skatt, må man ha en fradragsberettiget kostnad, sier hun.

En slik kostnad kan for eksempel være utgifter til bolig hjemme.

– Hvis du må bo to steder på grunn av jobben og derfor er en pendler, så er skattereglene slik at du kan få dekket pendlerbolig skattefritt fra arbeidsgiver dersom du har utgifter på boligen hjemme. Hensynet er at du skal slippe å ha utgifter til to boliger, utdyper Funnemark.

På spørsmål om hva hun tenker om at Grette-rapporten i stor grad samsvarer med Stortingets eget syn, svarer skattedirektøren:

– Dette er en rapport som er bestilt av og levert til Stortinget. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken.

Gransker Stortinget

Skatteetaten gjennomfører nå en såkalt arbeidsgiverkontroll, det vil si en kontroll av om Stortinget har betalt arbeidsgiveravgift på alle skattepliktige fordeler til representantene.

Grette-rapporten inneholder forhold som vil bli berørt i arbeidsgiverkontrollen. Funnemark ønsker derfor ikke gå inn på detaljer i rapporten.

– Men enhver arbeidsgiver har lov til å komme med synspunkter. Disse vil vi selvsagt ta til orientering, sier hun.

Når Skatteetaten er ferdig med kontrollen, er uklart.

– Hvor lang tid vi bruker på en sak, er avhengig av hvor lang tid vi bruker på å hente inn informasjon, sier Funnemark.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.