Mens påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum bruker helgen på å finpusse på detaljene i en ny regjeringserklæring i Hurdal, kommer den avtroppende regjeringen med en aldri så liten milliard-bombe til de to.

Fredag legger regjeringen ut forskrift til ny CO2-kompensasjon på høring. Etter det DN kjenner til, viser den at statens utgifter til CO2-kompensasjon til norsk industri kommer til å eksplodere de neste årene.

Med et anslag basert på kvoteprisen fra juli, må staten ut med anslagsvis 70 milliarder de neste ti årene i CO2-kompensasjon.