Før jul vil regjeringen legge frem lovforslag om at postombæring bare skal skje vekselvis to og tre dager i uken.

Vedtar Stortinget å halvere dagens utdelingsdager til bedrifter og husholdninger, er det i utgangspunkt i strid med ordlyden i EU-bestemmelser som ble gjort til norsk lov i 2016.

Her pålegges EU/EØS-landene å opprettholde utdeling av post minst fem dager i uken.

Nedgang

Samferdselsdepartementet bekrefter at planen er at et konkret forslag om postlovendring skal komme før jul. Bakgrunnen for kuttene er en drastisk nedgang i brevmengden i digitaliseringens og epostens tid.

Hvordan kuttet fra dagens fem ombæringsdager til to den ene uken, tre den neste, skal håndteres for å unngå påpakning fra Brussel, vil regjeringen ikke gå nærmere inn på nå. Det gjelder også spørsmål om den norske endringen er tatt opp med EØS-kontrollorganet Esa.

– Departementet vil komme tilbake til spørsmål vedrørende EUs postdirektiv i forslaget til Stortinget, heter det i en epost til DN.

I boks?

Tidligere har regjeringen imidlertid antydet at mange flere postbokser ved postkontorene og Post i butikk-punktene kan være svaret.

Tross postombæring ut til husholdninger og bedrifter færre dager i uken, skal nemlig distribusjon til terminalene gå for fullt. Da kan egen henting i postboks skje fem dager ukentlig for dem som ønsker.

«Departementets foreløpige vurdering [er] at dette bør være tilstrekkelig til at direktivets krav også her hos oss anses oppfylt. Departementet vil utrede dette nærmere», heter det i notatet til høringen om sjeldnere postombæring.

Samferdselsdepartementet regner med å spare flere hundre millioner kroner i statstilskudd til Posten ved å halvere antall dager med postombæring.

Sover postdirektivet?

I 2011 tvang LO og Ap en motvillig Stoltenberg-regjering til å ikke akseptere EU-regler som kunne fjerne Postens enerett på å distribuere små brevsendinger.

Det kan synes paradoksalt at hvis norsk «veto» mot EUs postdirektiv nå erstattes av at samme postdirektiv «berger» postutlevering fem dager i uken her i landet.

Men forbundsleder Odd Christian Øverland i LO-forbundet Postkom tviler sterkt på at dette faktisk vil skje. Grunnen er at det ifølge Øverland er så sprikende interesser i EU-landene at postdirektivet i praksis «sover».

– Danmark har innført postombæring én dag i uken uten at EU har reagert, sier han.

Ifølge Postkom har nye EU-land i øst kommet vesentlig kortere i digitaliserte tjenester. Dermed har de helt annen interesse i hyppig postombæring.

Det har videre vært helt marginal interesse blant private aktører for å konkurrere med Posten om distribusjon om små postsendinger. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Det presser meg til å handle en dag jeg ikke vil handle
Black Friday skjøt virkelig fart i Norge i 2015, men veksten er avtagende.
01:26
Publisert: