Aftenposten skriver at kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har fått to rapporter om økonomi og drift i private barnehager på sitt bord i mai. Rapportene viser at barnehager er blitt «big business» og at stadig flere av dem inngår i store kjeder som igjen eies av store konserner.

Den ene rapporten, som er utarbeidet av rådgivningsselskapet BDO på oppdrag for Kunnskapsdepartementet, viser at den opptjente egenkapitalen i de private barnehagene har steget jevnt fra rundt 250 millioner kroner i 2007 til knapt 4 milliarder kroner i 2016 – altså nær en 16-dobling. Dette er oppsamlet overskudd som eierne har liggende i barnehageselskapene.

20 milliarder kommunale tilskudd

Avkastningen på egne penger som eierne har investert i barnehagene har vært på 28,3 prosent i snitt før skatt i disse årene. Til sammenligning var årlig avkastning på Oslo Børs på 8,4 prosent i samme periode. Ifølge rapporten er imidlertid risikoen for barnehageinvesteringer lavere enn på børsen.

Omtrent halvparten av barnehagebarna går i private barnehager, og disse fikk drøyt 20 milliarder kroner i kommunale tilskudd i fjor. I barnehageloven står det at private barnehager kan ha et «rimelig årsresultat».

– Overskuddene i de private barnehagene gjør at vi må se på regelverket på nytt. Dagens regelverk er utdatert, kunnskapsminister Sanner til avisen.

Reagerer

SV-leder Audun Lysbakken mener det er på tide Stortinget tar tak i saken.

– Dette er vanvidd. Barnehager har blitt et enormt lukrativt marked for noen få på toppen. Det er foreldrenes og skattebetalernes penger som gir eierne denne feite fortjenesten, sier han i en epost til NTB.

– Nå må det snart være nok også for de andre partiene. Verken regjeringen eller Ap har støttet våre forslag om å stoppe profitt fra barnehager. Det er uforståelig at flertallet på Stortinget kan tillate at barnehager skal være big business.

– Pengene skal gå til barna

Også Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson i Ap, reagerer på funnene i rapporten.

– Disse tallene er rystende, men dessverre ikke overraskende for andre enn regjeringen. Dette viser at det er på tide å gjøre noe grundig med profitt i barnehagesektoren. Foreldrenes og fellesskapets penger skal gå til barna.

Han mener at regjeringen har hatt sjansen til å ta grep, men at de har ignorert problemet.

– Det er bare tre måneder siden Høyre og Frp stemte ned Aps forslag om å gjøre noe med dette. De har ment at regelverket var klart nok, men dette beviser at det trengs en skikkelig opprydning. La oss håpe det hjelper at Sanner nå får tallene på bordet og virkeligheten midt i fleisen, skriver Henriksen i en epost til NTB.

Han viser til at Arbeiderpartiet mener at regelverket mot profitt må skjerpes drastisk, at det må innføres et lovmessig skille mellom ideelle og kommersielle barnehager og at kommunene må kunne stille like krav til de private.

– Vi kan ikke leve med at barnehager blir et spekulasjonsobjekt for internasjonale investorer. Regjeringen har så langt vært tafatte i møte med problemet, og blånektet å en gang utrede å stanse profitt. Det er på tide med en snuoperasjon fra Sanner, sier Henriksen.(Vilkår)

Er det greit med shorts på jobb?
Vi har sjekket tre arbeidsplasser.
02:43
Publisert: