Arbeiderpartiet vil i sitt eget reviderte budsjett tirsdag foreslå å bevilge 200 millioner til oppstarten av den nye bemanningsnormen for barnehagene.

– Vi er fortsatt bekymret for konsekvensene for de små, ideelle barnehagene. Bedre finansiering vil skape økt sikkerhet for dem, sier Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen til NTB.

– I tillegg kan Aps forslag bidra til bedre bemanning i barnehager med lang åpningstid og få på plass tiltak som hindrer økt bruk av deltidsstillinger, argumenterer han.

Stortinget vedtok nylig en ny bemanningsnorm for norske barnehager. Den innebærer at det maksimalt skal være tre barn under tre år per voksen og maksimalt seks barn over tre år per voksen i norske barnehager fra 1. august i år.

– Nok for i år

KrFs utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan skjønner lite av Arbeiderpartiets iver etter å sette av mer penger til høstens oppstart. Han er strålende fornøyd med at KrF fikk fullt gjennomslag for 100 millioner ekstra til normen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, som nylig ble avsluttet.

– Vi har satt av 100 millioner kroner på bakgrunn av de tallene vi har fått fra KS og Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Dette var behovet for høsten 2018, sier han til NTB.

Grøvan viser til at både KS, Utdanningsforbundet og PBL var fornøyd da budsjettavtalen ble lagt fram. Han sier samtidig at oppfølging av pedagognormen ikke er en del av dette regnestykket.

40 av de 100 millionene tildeles kommunale barnehager, mens resten av pengene går til private, fortrinnsvis små, barnehager.

– Langt fra godt nok

100 millioner er et skritt i riktig retning, men ikke nok til å oppfylle bemanningsnormen uten at det går utover andre tjenestetilbud i kommunene, ifølge Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS.

Aps Henriksen mener 100 millioner ikke løser utfordringene regjeringens forslag har skapt og hevder normen møter motstand «fra nær sagt alle hold».

– Selv om KrF har gjort en dårlig norm noe bedre, er det langt fra godt nok, sier han.

KrF, Ap, Sp og SV krevde nylig at regjeringen kommer tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere.

Også KrF har erkjent at det vil bli nye, vanskelige runder for å skaffe til veie nødvendig finansiering av normen både neste år og senere.(Vilkår)

Vil du løpe raskt i terrenget? Da er det to ting du må øve på.
Terrengløper Hans Kristian Smedsrød gir deg sine beste tips
02:40
Publisert: