I september skrev DN om hvordan Norwegian tidligere i år rapporterte til Datatilsynet at en PST-ansatt hadde benyttet Tolletatens tilgangskoder til å logge seg inn på flyselskapets systemer.

Tolletaten opplyste at den ikke hadde gitt slike koder til PST. Stortingets kontrollør av sikkerhetstjenesten, EOS-utvalget, har i flere måneder undersøkt saken. Nå har vaktbikkja konkludert:

«EOS-utvalget retter skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for tjenestens innhenting av en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser», heter det i en pressemelding torsdag.

«Vi mener innhentingen har vært – og er – ulovlig», skriver utvalget, som også kritiserer PST for håndteringen av saken.

Én million passasjerer

EOS-utvalget oppsummerer saken i fire punkter:

  1. PST har gjennom Norwegians bookingsystem urettmessig skaffet seg tilgang til store mengder opplysninger om norske og utenlandske passasjerer på nasjonale og internasjonale ruter. En slik tilgang har PST ikke hatt hjemmelsgrunnlag for.
  2. PST har fått åtte andre flyselskaper til rutinemessig å sende passasjerlister til tjenesten. Denne rutinemessige innhentingen er ulovlig. Opplysningene har også blitt oppbevart i flere måneder. Dette har omfattet opplysninger om anslagsvis 1 million reisende årlig – både norske og utenlandske statsborgere.
  3. PST har videreført praksisen med å hente inn opplysninger om norske flypassasjerers utenlandsreiser, også etter at utvalget i 2014 kritiserte tjenesten i én konkret sak for ikke å ha lovhjemmel for slik innhenting.
  4. PST har ikke hatt tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon av egen innhentingsvirksomhet.

Masseinnsamling

EOS-utvalget skriver at PST via tilgangen hos Norwegian har kunnet få informasjon om navn, tidspunkt for bestillingen, tidspunkt for reisen, opplysning om reise til/fra, betaling, betalingsform, beløp og kredittkortnummer med de seks første og fire siste sifrene, epostadresse, telefonnummer, bookingnummer og opplysninger om eventuelle andre personer på samme booking/felles billettbestilling.

Informasjonen som PST har fått fra passasjerlistene fra de åtte andre flyselskapene, dreier seg om opplysninger om rute og dag for reisen, passasjerens navn, passnummer, fødselsdato, kjønn, nasjonalitet, tidspunktet for bestilling, bookingreferansenummer, navn på bestiller, setenummer og bookingklasse.

Innhentingen har vært preget av å være masseinnsamling av opplysninger der de fleste ikke har relevans for PSTs oppgaveløsning, mener EOS-utvalget.

Utvalget skriver at det har stilt flere spørsmål til PST som er blitt stående ubesvart og at PST har gitt svar til utvalget som har vist seg å inneholde feil.

«PSTs håndtering av saken har skjerpet utvalgets kritikk», heter det i meldingen.

Har avsluttet praksisen

Hans Sverre Sjøvold, sjef i PST, skriver i en pressemelding at de tar kritikken i meldingen svært alvorlig og erkjenner at det er grunnlag for kritikk av deres manglende interne kontroll og oppfølging i saken.

Den nye PST-sjefen forteller at praksisen er avsluttet.
Den nye PST-sjefen forteller at praksisen er avsluttet. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Han sier at det har vært uenighet mellom PST og utvalget om hvorvidt det har vært rettslig grunnlag for å legge til grunn de paragrafer og forskrifter PST har gjort for å hente inn informasjon.

– EOS-utvalget har nå konkludert med at innhentingen ikke har hatt nødvendig rettslig grunnlag. PST har som følge av kritikken umiddelbart avsluttet den kritiserte praksisen, sier Sjøvold i meldingen.

Tjenesten trenger slik informasjon, opplyser Sjøvold.

DN 26. september.
DN 26. september.

– PST har et behov for denne type opplysninger for å forhindre terror og annen alvorlig kriminalitet, men tilgang, lagring og bruk skal selvsagt skje innenfor de legale rammer tjenesten er gitt, sier han.

Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen vil ikke si noe om saken.

– EOS-utvalgets konklusjon er klar og tydelig, og vi har ingen ytterligere kommentarer, skriver han i en epost.

Justisministeren ser på saken

DN har fått følgende kommentar fra justisminister Jøran Kallmyr:

– Vi tar EOS-utvalgets kritikk av PSTs håndtering alvorlig. Vi må være sikre på at tjenestene våre har hjemler til å gjennomføre sitt arbeid.

Jøran Kallmyr tar saken på alvor.
Jøran Kallmyr tar saken på alvor. (Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix)

Han tar selvkritikk på departementets vegne.

– Når det gjelder utfordringene knyttet til utlendingsforskriften har departementet endret den. I etterkant ser vi at dette med fordel burde vært presisert tidligere. Fra 18. november i år går det helt klart frem at PST etter anmodning skal få passasjerlister direkte fra flyselskapene, sier han.

Nå skal saken behandles.

– Meldingen fra EOS-utvalget vil bli grundig vurdert i departementet, og vi må se om det eventuelt er behov for ytterligere regelendringer. Jeg er også opptatt av er at PST skal få den informasjonen de trenger for å sikre Norge, og at det skjer innenfor rammene av de lover og regler som regulerer dette, sier Kallmyr. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.