«Det er i første rekke Russland som har intensjon om og kapasitet til å utøve etterretningsvirksomhet med et stort skadepotensial for Norge og norske interesser.», heter det i den offentlige trusselvurderingen for 2017 fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det er tredje året på rad at PST peker på Russland som den største trusselen mot norske interesser. Rapporten understreker at det også er andre stater som vil kunne skade norske interesser. 

Rapporten for 2015 var første gang Russland offentlig ble nevnt som en trussel mot Norge av PST. Publiseringen av årlige offentlige trusselvurderinger begynte på starten av 2000-tallet – men det var ikke før i 2015 at PST navnga landene som vurderes som de potensielt mest skadelige aktørene for Norge.

Ifølge PST vil det gjennomføres etterretningsoperasjoner særlig mot forsvars- og beredskapssektoren, politiske beslutningsprosesser og kritisk infrastruktur i Norge. 

PST peker også på trusler knyttet til det norske samarbeidet med forsvarsalliansen Nato (North Atlantic Treaty Organization) og Norges rolle i de arktiske områdene. 

Venter operasjoner 

Anklager om russisk involvering i politiske prosesser er ikke nytt. Amerikanske etterretningstjenester har tidligere fastslått at Russland forsøkte å påvirke landets valg i fjor, og tyske og franske etterretningskilder har gått ut offentlig med frykt for at russisk påvirkning i de to landenes kommende valg i år.

Til høsten er det stortingsvalg i Norge – og PST anser andre staters behov for politisk etterretning mot norske politiske prosesser og beslutninger som «høyt». PST ser også en risiko for at andre lands etterretningstjenester vil gjennomføre ulike former for påvirkningsoperasjoner. 

«Dette er operasjoner som er ment å sikre eget lands interesser, som regel på bekostning av de norske interessene.», heter det i PST-rapporten, som peker på personer involvert i forsvars- og sikkerhetspolitikk, forvaltning av naturressurser og ivaretagelsen av norske bilaterale relasjoner med land som Russland og Kina som mål for ulike etterretningstjenesters operasjoner.

Trusler mot næringslivet

I tillegg til operasjoner knyttet til norsk forvaltning av naturressurser, som for eksempel norske oljeressurser, venter PST at det vil bli gjennomført digital spionasje mot en rekke aktører i norsk næringsliv. 

«Russiske og kinesiske aktører har forsøkt å kompromittere datasystemer hos virksomheter som forvalter grunnleggende nasjonale verdier og store kommersielle interesser.», heter det i PSTs rapport. 

Sikkerhetstjenesten peker også på at flere av aktørene med interesser i Norge har brukt «store ressurser» på å utvikle kapasitet innen digital spionasje.

PST fastslår at etterretningspersonell fra andre land opererer i Norge på en rekke måter; under diplomatisk dekke ved ambassader og konsulater, gjennom stillinger i kommersielle virksomheter eller gjennom forretnings- og forskningsdelegasjoner på besøk i Norge. 

Terrortrusler

Den mest alvorlige terrortrusselen mot Norge og norske interesser vil også i 2017 være knyttet til ekstremistgruppene Den islamske stat i Irak og Levanten (Isil) og al-Qaida (AQ), ifølge PST. 

«Flere europeiske land er imidlertid mer utsatt for terrorangrep enn Norge.», heter det i rapporten. 

Det vurderes som lite sannsynlig at høyreekstreme eller venstreekstreme aktører vil gjennomføre en terrorhandling i Norge i 2017, ifølge rapporten. 

PST peker i rapporten på at en rekke norske myndighetspersoner er utsatt for trusler og trakassering, men forventer ingen endring i trusselbildet tilknyttet slike saker i 2017. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

- Seadrill er typisk Fredriksen-selskap med lite kontanter
Med en slik aggressiv stil er det stor fare for at det går galt når markedet snur, sier DNs kommentator Bård Bjerkholt
02:21
Publisert: