Byrådet varslet mandag denne uken en gradvis og kontrollert gjenåpning av Oslo. Fra onsdag har barnehager, barneskoler og ungdomsskoler gått fra rødt til gult tiltaksnivå. Bibliotek, enkeltstående butikker og serveringssteder ble gjenåpnet, og det ble igjen mulig å drive innendørs fritidsaktiviteter og idrett for barn og unge og organisert aktivitet utendørs for alle under 20 år.

Byrådet har gjennom uken vurdert om de videregående skolene kunne gå til gult nivå fra mandag, men situasjonen er fremdeles så usikker at det foreløpig ikke vurderes som forsvarlig.