Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har forhandlet om den såkalte samleproposisjonen fra regjeringen, som dekker både strømhjelp og tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene som ble innført før jul. Regjeringen la frem forslag om over 20 milliarder kroner i økte bevilgninger til økonomiske tiltak i møte med pandemien. Regjeringen la også frem strømtiltak på til sammen 3,6 milliarder kroner, slik at tiltakene for å skjerme husholdningene mot høye strømpriser nådde rundt 13 milliarder kroner.

– Jeg er svært glad for at vi nå er enige om en kraftfull pakke som sikrer trygghet for jobbene til folk og som setter helsevesenet i stand til å håndtere koronakrisen. Både pandemien og strømkrisen rammer dem som har det vanskeligst fra før. Derfor er det viktig at fellesskapet stiller opp med et trygt og rettferdig sikkerhetsnett, sier finanskomiteens leder Eigil Knutsen fra Arbeiderpartiet i en pressemelding.

– Godt fornøyde

Partiene har blant annet blitt enige om å øke strømkompensasjonen i bostøtten, gi strømstøtte til studenter som stipend, kompensere billettinntekter for kollektivtrafikken og styrke lavterskel psykisk helse i kommunene. Til sammen vil de nye tiltakene koste snaut 1,6 milliarder kroner. I tillegg er det enighet om utvidet lønnsstøtte i februar, noe som vil koste 300 millioner kroner.

Disse tiltakene kommer i tillegg til pakken fra regjeringen på om lag 20 milliarder kroner.

– Senterpartiet er godt fornøyde med at det nå blir flertall for regjeringens økonomiske koronapakke som sikrer forutsigbarhet for arbeidsfolk og bedrifter. For Senterpartiet og regjeringen er det viktig å stille opp med tiltak for de som er rammet av krisen. Pakken vil være med på å gjøre hverdagen litt mindre krevende for de som nå er rammet av pandemien, sier Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad.

– Nå mer enn dobler vi støtten til kollektivtrafikken og kompenserer for tapte billettinntekter frem til august. Fremover må vi forhindre kutt i rutetilbudet, og sørge for at flere reiser kollektivt og med jernbane. Vi har også lyttet til studentene og vedtar nå et kraftig økonomisk løft for dem. Det er urimelig at man skal ta opp lån for å få hjelp til strømregningen. Nå blir hele strømstøtten på 3000 kroner stipend, ikke lån, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.