– Det er en svært alvorlig sak og hver stein må snus for å finne ut hva som gikk galt. Derfor er det bra at Anniken Hauglie vil iverksette en ekstern granskning av saken, opprette et eget team i Nav som skal gjennomgå alle sakene som kan være behandlet feil og bedt Stortinget om å gi en redegjørelse. I tillegg er Riksadvokaten i kontakt med Gjenopptakelseskomisjonen om oppfølging overfor dem som er straffet basert på feil forståelse av regelverket, sier statsminister Erna Solberg (H) i en kommentar DN har fått fra Statsministerens kommentar.

Mandag meldte Arbeids- og sosialdepartementet at det er avdekket at reglene om trygdepenger ved reise og opphold i utlandet er blitt brukt feil siden 2012. Det har gått hardt utover flere tusen trygdemottagere: Foreløpig anslår departementet at mer enn 2400 saker eller personer har fått krav fra Nav om å betale tilbake penger, at 48 bedrageridommer er gale og at 36 personer har sittet i fengsel på grunn av at reglene er blitt brukt feil.

Alvorlig

– Det er alvorlig for tilliten til myndighetene og domstolene hvis mennesker på uriktig grunnlag blir anmeldt, får tilbakebetalingskrav og i fall havner i fengsel. Dette har uten tvil hatt store konsekvenser for enkeltmennesker og deres familier. Jeg vil beklage overfor dem som er berørt, sier statsministeren.

Hun viser til at det nå foregår et bredt arbeid mellom Nav, Trygderetten og påtalemyndigheten for å få full oversikt over saken og for å komme i kontakt med dem som kan ha rett på tilbakebetaling og eventuelt erstatning.

– Det vil ta tid før vi har alle svarene i denne saken, men det settes inn store ressurser. Dette arbeidet skal gjøres grundig, men så raskt som mulig, sier Solberg.

– Alle med rett til norske trygdeytelser skal ha tillit til at regler blir praktisert korrekt. Det er derfor riktig å foreta en ekstern granskning av hva som har skjedd i denne spesifikke saken slik at vi kan ta lærdom av dette for fremtiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.