– Jeg håper dere legger merke til at det går bra med landet, sier Solberg innledningsvis. Dette er den siste pressekonferansen som oppsummerer halvåret før høstens stortingsvalg, og derfor ville statsministeren bruke anledningen til å blant annet snakke om hva regjeringen har oppnådd i de siste fire årene. 

– Vi lovet nye ideer og bedre løsninger. Og vi ser nå at de virker, sier statsministeren. 

Skal publisere regnskap

Kunnskap i skolen, trygg omsorg, raskere behandling, flere jobber og sterkere beredskap er områdene Solberg sier at regjeringen har levert på. Noen av tiltakene Solberg nevnte som suksessfulle, var fraværsgrensen, samferdselreform, redusering av ventetiden i helsevesenet og å sørge for at eldre har god pleie. 

– Innen 2030 skal 90 prosent av alle elevene fullføre og bestå videregående skole, sier Solberg.

Det vil hun oppnå både ved å beholde fraværsgrensen og satse mer på etter- og videreutdanning.

Statsministeren trakk frem trusselen fra Russland og terror i Europa som en grunn til at Norge må fortsette å styrke sin beredskap. 

– Å sikre borgernes trygghet er statens kjerneoppgave, sier Solberg. 

Nylig har regjeringen fått kritikk for sitt arbeid med objektsikring. Dagens Næringsliv avslørte kritikk fra Riksrevisjonen i en rapport som regjeringen ville hemmeligholde. 

Ser ikke noe problem med Thommesen-fortsettelse

Stortingspresident Olemic Thommesen har fått hard kritikk, inkludert fra sitt eget parti, for sin håndtering av Stortingets byggesak. En samlet kontrollkomité på Stortinget konkluderte nylig med at presidentskapet har opptrådt «sterkt kritikkverdig» i håndteringen av byggesaken. 

Under pressekonferansen sa Solberg at hun ikke ser noe problem med at Thommesen fortsetter til høsten, samtidig som hun understreket at det er stortingsgruppen til Høyre som bestemmer det. Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Dagens Næringsliv, spurte hvorfor hun ikke så noen grunn til å bytte ut Thommesen etter kritikken.

– Jeg opplever at dette var et prosjekt som kom skjevt ut helt i begynnelsen. Det skyldes ikke Olemic Thommesen, men det forrige presidentskapet. Jeg synes han må ta en urimelig belastning for noe dette og det forrige presidentskapet burde dele skylden for, sier statsministeren. 

Hun sier også at Høryes stortingsgruppe ikke har bidratt til en slik urimelig belastning, ettersom de har vært klare på fordelingen av ansvar. 

– Jeg mener han er en god president som har vært en god representant for Stortinget, sier Solberg. 

Har møtt utfordringer

Statsministeren pekte på oljeprisfallet, migrasjonskrisen og sikkerhetspolitikk som regjeringens tre største utfordringer. Norge har fått flere ben å stå på etter fallet i oljeprisen, ifølge Solberg. Hun peker også på at NAV og SSB forventer at ledigheten går videre ned. 

– Oljeprisfallet var et av de mest dramatiske sjokkene for norsk økonomi, sier statsministeren. Hun mener at det har påvirket norsk økonomi i større grad enn finanskrisen under forrige regjering. Nå sier hun at ledigheten er på vei til samme nivå som før fallet. 

– Tilstrømningen var på et tidspunkt så stor at den truet selve fundamentet i velferdssamfunnet. Vi strammet inn, vi fikk kontroll. Samtidig har vi løftet integreringsarbeidet, sier statsministeren om migrasjonskrisen.

Solberg sier også at Norge er sikrere i dag enn for fire år siden. (Vilkår)

Se den verdenskjente Vindhelleveien fra lufta
Dronebilder fra delen av Kongeveien som kalles Vindhelleveien. Denne veistrekningen har fått flere norske og internasjonale priser. Den gamle veien, som er restaurert av sherpaer fra Nepal, snor seg gjennom det bratte landskapet som en slange.
00:43
Publisert: