Torsdag gikk landsstyrene i Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF gjennom regjeringsplattformen de fire partiene har forhandlet seg frem til.

På en pressekonferanse klokken 21.30 torsdag ble det klart at alle de fire partiene har godkjent plattformen.

DN hadde på forhånd fått tilgang til alle løftene som er konkretisert i kulepunkter under hvert kapittel som er relevant for næringslivet, i tillegg til skatte- og avgiftspolitikk.