– Grunnen til at vi gjør dette er at gründer og oppstartsmiljøet er så viktig. Det handler om nye arbeidsplasser og gode ideer. I den kritiske situasjonen vi er i, må vi holde på dette,så vi har et levende miljø når koronakrisen er over, sier næringsminister Iselin Nybø (V)

Derfor kommer hun nå med følgende tiltak:

  • Tilskudd til unge vekstbedrifter på 2,5 mrd. kroner
  • Innovasjonslån – økt låneramme med 1,6 mrd. kroner, til 3 mrd. kroner
  • Rentestøttefond – 300 millioner kroner
  • Tilskudd til private innovasjonsmiljøer – 50 millioner kroner
  • Næringsrettet forskning – 250 millioner kroner
  • Kapital til fonds- og matchinginvesteringer – 1 mrd. kroner

De nye tiltakene ble lagt frem i statsråd fredag, i en proposisjon som skal behandles i Stortinget.

Dette er det viktigste

– Hva er det viktigste i denne pakken?

– To milliarder kroner i innovasjonstilskudd for de små og mellomstore som har potensiale for vekst mener jeg er et viktig bidrag i denne situasjonen. I tillegg øker vi innovasjonslånet ganske kraftig, som vil gi likviditet. Også får Innovasjon Norge penger, så de kan gi betalingsutsettelse, slik at gründerne og vekstselskapene ikke får store utgifter akkurat nå.

Hun snakker da om følgende tiltak:

  • Innovasjonstilskuddet innrettet mot små og mellomstore vekstselskaper som har utviklings­prosjekter med mulighet til å skape ny aktivitet i bedriftene og hindre unødvendige permitteringer.
  • Lånefinansiering fra Innovasjon Norge kommer i tillegg til det kommersielle markedet, og gir tilgang til kapital og kompetanse. Innovasjonslån kan anvendes til delfinansiering av investeringsprosjekter som handler om nyetablering, nyskaping, omstilling, internasjonalisering og utvikling.

Næringsministeren trekker også frem viktigheten av 50 millioner kroner i en tilskuddsordning for å hjelpe private gründerhus og inkubatorer.

– Når kan det være på plass?

– Her gjelder det å få gjort det så fort som mulig, og mye av dette skal jo Innovasjon Norge håndtere i systemer man allerede kjenner fra før av. Dette blir fremmet i proposisjonen som kommer fredag.

Behandles i Stortinget

Nybøs tiltak kommer som en del av en større krisepakke som regjeringen legger frem fredag.

Det er allerede varslet at regjeringen vil legge frem en kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter. En såkalt «kontantstøtte» til bedrifter som har fått yrkesforbud på grunn av koronakrisen og trenger hjelp til løpende utgifter, som husleie. Frp, Sp og Ap er alle positive til slik kompensasjon. Det vil også komme et ytterligere momskutt, skriver NTB.

Fredagens krisepakke er den siste i rekken av i alt fire krisepakker regjeringen har lagt frem etter at landet i praksis ble stengt ned 12. mars. Tiltakene har blitt utvidet til å gjelde etter påske.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sa i forrige uke at den totale kostnaden anslås til 280 milliarder kroner.

Regjeringen er av avhengig av flertall i Stortinget, og ved flere av forhandlingene om krisepakkene, har opposisjonen lagt mer på bordet enn det regjeringen foreslo for å hjelpe arbeidstakere og det kriserammede næringslivet.

– Stortinget har jo flere ganger oppjustert pakkene dere har kommet med. Kan ikke det skje her og?

– Jeg kan ikke utelukke at det skjer, men jeg mener det er en veldig bra pakke. Så må vi vurdere situasjonen fremover, også opp mot revidert nasjonalbudsjett. Vi kommer jo også med andre ting her, som penger til Investinor og forskning, sier Nybø.

To av tiltakene er én milliard i økt risikokapital og kapitalinnskudd til det statlige investeringsselskapet Investinor, i tillegg til 250 millioner kroner Forksningsrådet skal bruke på å styrke satsingen på næringsrettet forskning og utvikling.

Flere tiltak

– Er i underkant av fem milliarder virkelig nok i den dramatiske situasjonen vi nå står i?

– Dette er jo ikke det eneste vi kommer med. Noe kommer under andre typer ordninger, og vi har også sagt at vi jobber med en kompensasjonsordning. Vi ser på totaliteten, og så vurderer vi hele tiden nye tiltak etter hvert som situasjonen utvikler seg.

Fredag varslet også regjeringen at den vil dekke bedrifters løpende kostnader for inntil 20 milliarder kroner i måneden.

Finanskomiteen på Stortinget skal forhandle om regjeringens forslag i helgen, så vil den endelige proprosisjonen behandles i Stortinget tirsdag. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.