Flypassasjer-systemet regjeringen vil ha for å hindre terror er kraftig forsinket

For over to år siden bestilte regjeringen et system som skal innhente opplysninger om flypassasjerer for blant annet å oppdage og etterforske terror. Det er fortsatt ikke på plass.

Publisert: Oppdatert:

Systemet regjeringen ønsker samler mer omfattende informasjon om flypassasjerer enn det som står i passasjerlister.
Systemet regjeringen ønsker samler mer omfattende informasjon om flypassasjerer enn det som står i passasjerlister. (Foto: Gunnar Blöndal)