24. januar gikk Frp ut av regjering, og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde mistet jobben etter et år og noen dager. Siden hun ble en del av regjeringsapparatet i 2015 har hun hatt permisjon fra jobben i Innovasjon Norge.

Den finnes ikke lenger. I stedet har det statlige selskapet opprettet en spesialrådgiverstilling for henne. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, opplyser til DN at hun vil tjene 950.000 kroner i året.

– Det reflekterer oppgavene hun får ansvar for, at hun har opparbeidet seg verdifull erfaring siden hun sist var i Innovasjon Norge og at vi har hatt årlige lønnsjusteringer i selskapet, sier han.

Gjennomsnittslønnen for spesialrådgivere i Innovasjon Norge er 905.000 kroner i året. Da hun var seniorrådgiver, før hun gikk ut i permisjon, tjente hun 741.600 kroner.

Ekstra etterlønn

DN har fått innsyn i den tidligere statsrådens dialog med Statsministerens kontor (SMK) om den nye jobben.

24. mars skrev hun at Haugli «ønsker meg tilbake i en ny posisjon hvor min bakgrunn fra spesielt IKT-sikkerhet og cybersikkerhet samt arbeid -politisk rådgivning og forståelse – inn mot de store selskapene og mot aktuelle departement er ønsket».

Som samfunnssikkerhetsminister var Tybring-Gjedde ansvarlig for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Sivil Klareringsmyndighet, Hovedredningssentralene og Sysselmannen på Svalbard. I tillegg hadde hun ansvar for den offentlig organiserte redningstjenesten og en samordning av samfunnssikkerhetsarbeidet i flere departementer.

Da Tybring-Gjedde gikk av, fikk hun etterlønn i én måned. Hun tok kontakt med SMK i slutten av mars for å søke om to måneder til. Hun skal gjeninntre i Innovasjon Norge 18. mai.

Den tidligere statsråden viste blant annet til at en pågående prosess i Karantenenemnda tok tid. Nemnden ga henne ett års saksforbud for områder hun hadde jobbet med i Justisdepartementet, som hun nå skal jobbe opp mot. Dette klaget hun på.

«Jeg har bedt om en ny vurdering av dette da min nye posisjon i selskapet er satt sammen nettopp fordi de mangler kompetanse på dette, og fordi det jeg nå er i posisjon til å tilføre. Dette medfører at Karantenenemnda bruker tid også på denne vurderingen».

SMK godkjente søknaden.

Saksforbud fra karantenenemnda

Tybring-Gjedde fikk derimot ikke medhold fra Karantenenemnda, etter å ha bedt om en ny vurdering. I det endelige vedtaket fra 3. april, står det:

«Du ilegges saksforbud i saker som sorterer under de områdene du hadde ansvaret for innenfor samfunnssikkerhet, herunder cybersikkerhet og saker som gjelder anskaffelser og byggeprosjekter innenfor Justis- og beredskapsdepartementets ansvarsområde».

Nemnden begrunnet vedtaket med at saksforbudet skal forhindre at det reises «mistanke om at kunnskapen benyttes i samarbeid med næringsaktører».

«En slik mistanke vil kunne bidra til å svekke tilliten til forvaltningen og det politiske systemet. Saksforbudet er vurdert å ikke være til hinder for at du kan arbeide i stillingen som spesialrådgiver i Innovasjon Norge».

I det opprinnelige vedtaket beskrev nemnden den nye jobben slik:

«Arbeidsoppgavene dine i den nye stillingen vil blant annet være å drive politisk rådgivning rundt flere av INs virke og kunder sine utviklingsinitiativ. Du skal arbeide med de største bedriftene i Norge og du skal inngå i selskapets strategiske stab. Du skal ha kontakt med Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og eventuelle andre fagdepartement som er aktuelle for kundene».

– Så forventer vi at de søker ledige stillinger etter hvert som de dukker opp, sier Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli.
– Så forventer vi at de søker ledige stillinger etter hvert som de dukker opp, sier Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli. (Foto: Aleksander Nordahl)

Midlertidig konstruksjon

Innovasjon Norges administrerende direktør, Håkon Haugli, sier til DN at selskapets praksis er å finne egnede oppgaver til de som kommer tilbake fra permisjon eller utestasjonering.

– Så forventer vi at de søker ledige stillinger etter hvert som de dukker opp.

– Det er en midlertidig konstruksjon?

– Ja, det er riktig. Oppgavene er relevante for Innovasjon Norge og passer bakgrunnen hennes.

Han beskriver jobben som en spesialrådgiverstilling med en portefølje av utviklingsprosjekter.

– Et av tre hovedområder vil være næringsutvikling innen beredskap og sikkerhet, der Norge har gode forutsetninger for å utvikle nytt næringsliv. Våre diskusjoner om dette foregikk før koronakrisen, men krisen viser hvor relevant dette er, og hun har en veldig interessant bakgrunn.

Han vil ikke kommentere beskrivelsene hennes av stillingen som ble sendt til SMK.

– De vurderingene får hun gjøre rede for. Jeg kjenner ikke til den korrespondansen. Men et av elementene i stillingen er næringsutvikling innen beredskap og sikkerhet, inkludert cybersikkerhet. Ellers er det en sak for Karantenenemnda.

Dette sier Tybring-Gjedde

DN har spurt Ingvil Smines Tybring-Gjedde om en kommentar til nemndens vedtak. Hun skriver i en epost at «mine kommentarer er gitt til Karantenenemnda».

– Du har bedt om, og fått, innsyn i min kommunikasjon med dem. Jeg har ingen kommentarer ut over de jeg har gitt dem, skriver hun.

– Er det problematisk at du som tidligere statsråd skal lobbe opp mot eget departement?

– Det er bl.a det Karantenenemda er satt til å vurdere. De har gjort sin vurdering og beslutning. Den forholder jeg meg til. Spørsmål rundt deres vurderinger må du stille dem, ikke meg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.