I et worst-case scenario, hvor koronapandemien trekker ut, dagens smittespredning fortsetter frem til høsten og den globale økonomiske veksten faller markant, vil en konkursbølge slå inn over norsk eksportnæring. Så mange som 55.000 kan miste jobben.

Det viser tall fra en fersk rapport utarbeidet av Menon analyse, på oppdrag av Eksportkreditt, som har beregnet effekten av koronakrisen for norsk eksportnæring.