99 prosent av norske bedrifter har under 100 ansatte. De neste dagene og ukene vil flere av disse små- og mellomstore bedriftene måtte stenge døren for godt, frykter NHO-sjef Ole Erik Almlid.

36 prosent av bedrifter med 0–9 ansatte, sier nå at de mangler penger til å betale regninger som forfaller om kort tid.