I mars kunne DN fortelle at Tore Vamraak, den yngste studenten som noensinne har studert ved Norges Handelshøyskole, gikk til jobben som juniorpartner i konsulentfirmaet McKinsey.

Nå har Karantenenemnda vurdert saken hans.

Vamraak får seks måneders karantene, som er det maksimale. I tillegg får han tre måneders saksforbud når han begynner i jobben. I den perioden kan Vamraak ikke involvere seg i saker som gjelder finansmarkedet.

Viste til erfaringen

«Karantenenemnda har lagt vekt på at du som statssekretær i Finansdepartementet har hatt ansvar for og vært involvert i lovarbeid og politikkutforming som gjelder finansmarkedet og skattelovsaker, og som legger rammevilkår for næringslivet», står det i vurderingen fra nemnden.

Den nye stillingen blir også trukket frem:

«Rådgivningsvirksomheten til McKinsey & Company kan representere betydelige økonomiske interesser og kundelistene er ikke offentlige», står det.

En av kundene som er kjent fra før, er nettopp Finansdepartementet, som blant annet har gitt konsulentene i oppgave å utrede om Oljefondet skal investere i unotert infrastruktur.

Vamraak sluttet som statssekretær i Finansdepartementet i januar, etter å ha kommet dit i 2015. I departementet var han ansvarlig for Oljefondet og finansmarkedet. Han har også vært statssekretær ved Statsministerens kontor i to år.

– Jeg tar den til etterretning og jeg forholder meg til karantene. Og så kan jeg si at jeg er ikke skapt for lediggang, i alle fall ikke lang tid. Så jeg hadde sett frem til å kunne begynne å arbeide og bidra med verdiskaping og skatteinntekter, heller enn å leve av skattebetalernes penger, sier Vamraak.

Ikke alene

Vamraak er en av flere statssekretærer som har gått til det private. Kai-Morten Terning skal bli leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian etter å ha gått av som statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet i januar.

I departementet har han som eneste statssekretær blant annet jobbet med Justis- og beredskapsdepartementet og Finansdepartementet med forbrukerpolitikk, inkludert ny finansavtalelov.

I likhet med Vamraak får Terning karantene i seks måneder.

– Jeg har respekt for det vedtaket og så står begrunnelsen for hvorfor i nemndas vurdering, sier Terning. (Vilkår)

Boligbygg-saken: Slik gjorde vi det
Knut Gjernes og Kjetil Sæter forteller om metode og prosess av Boligbygg-saken til DN under SKUP-konferansen.
01:24
Publisert: