Toppsjef Knut Sunde i Norsk Industri er glad for at KrFs inntreden vil føre til at den utvidede regjeringen har flertall på Stortinget. Samtidig peker han på at det nye plattformdokumentet er nokså luftig.

– Det er mye «vil vurdere å» og «skal satse på». Det har vært slik i alle slike regjeringsplattformer. Men næringspolitikken ser bra ut og oljepolitikken ligger fast. At klimapolitikken er ambisiøs, kan vi leve godt med, sier Sunde.

Glad for formuesskattekutt

Etter rask lesing av torsdagens mer enn 100 sider lange grunnlagsdokument fra den utvidede Solberg-regjeringen, tør ikke Sunde tallfeste plusser og minuser for industri og næringsliv.

Videre reduksjon av formuesskatten på arbeidende kapital ser han som klart på plussiden for bedriftene. Motsatt kan plikt til å betale for CO2-utslipp for det som hittil har vært såkalt ikke kvotepliktig sektor koste:

– Dette vil klart bli en belastning for områder som transportnæring, bygg og landbruk. På den annen side vil det gi et rom og en mulighet for industrien til å utvikle nye teknologiske løsninger og bidra til det grønne skiftet, sier Sunde.

Han mener signalene om satsing på forskning, innovasjon og gründerfinansiering likeens er positive.

Oljeglede i både LO og Norsk Industri

Regjeringen gjør det helt tydelig at denne ukens store konsesjonstildeling i petroleumssektoren skal følges opp fremover. Det skal komme regelmessige nye tildelinger av leteområder, heter det.

Ekstrasignalet er bare at det skal pålegges utredning av klimarisiko i prosjektene.

Bekreftelsen av at oljepolitikken ikke vakler, gleder Norsk Industri.

Sunde har i tillegg merket seg programmets omtale av norsk oljepengebruk. Her heter det at «den økte bruken av oljepenger skal vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt vekstfremmende skattelettelser, i tråd med formålet som ble fastsatt i handlingsregelen».

– Dette er tilbake til opprinnelige mål fra 2001. Det setter en tydelig ny, annen retning fremover, selv om det fortsatt vil bli brukt penger, sier han.

Oljesignalene gleder også LO-leder Hans Christian Gabrielsen:

– Her har ikke Venstre fått noe. Bortsett fra det som allerede er klart – at Lofoten og Vesterålen ikke skal konsekvensutredes, sier han.

Vil forenkle næringslivet

Rundt to tredjedeler av den ferske regjeringsplattformen er godt gjenkjennelig med samme formuleringer som fra erklæringen da Solberg-regjeringen ble utvidet med Venstre ett år tilbake. Få mål et tallfestet.

Regjeringen lover igjen å avbyråkratisere og å forenkle for næringslivet. Bedriftene skal spare ti milliarder kroner på rapportering til det offentlige i perioden fra 2017 frem til 2021. Næringsministeren kunngjorde samme mål sist august.

Et annet forenklings- og avbyråkratiseringsmål er at antallet ansatte i sentral statsforvaltning skal ned under 2017-nivået i 2021. Fra 2016 til 2017 økte tallet med 900.

Redusert toppsats med en promille på eiendomsskatten anslås av KS til å kutte kommunenes skatteinntekt med 500 millioner kroner. I praksis kommer lettelsen først i 2021.

Vil ha pensjonsfortgang

Opposisjonen i Ap og LO innrømmer at ny regjeringsplattform har mange gode intensjoner – med unntak av skattelettelser de mener tjener «de rike».

– Men det er mye luftig, mye «skal vurdere» og «vil følge opp». Det kan svikte når det gjelder praktisk gjennomføring, sier LO-leder Gabrielsen.

Han støtter den uttalte intensjonen om å videreføre den norske modellen og partssamarbeidet. Men ifølge Gabrielsen svekkes programmålet av at fagforeningsfradraget står stille og at ny regjering understreker friheten til ikke å være organisert.

Aps finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud reagerer spesielt på at regjeringen nå vil sette spørsmålet om pensjonsopptjening fra første tjente krone til utredning i et såkalt partssammensatt utvalg.

– Dette har vært utredet av partene i fem år allerede. Sist sa NHOs direktør at saken nå var et spørsmål for lovgiverne i Stortinget, sier Aasrud.

– Dette betyr at en million lønnstagere, mest lavtlønte og kvinner, må vente enda lenger på en rettferdig pensjon, sier Gabrielsen.

DNs politiske redaktør: Dette er de mest naturlige postene for KrF i regjering
01:57
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.