Regjeringen foreslår nå å fjerne det såkalte skjermingstillegget til uføre som går over på alderspensjon. Yrkesaktive kan få mer pensjon jo lenger de står i arbeid. Tillegget skulle gi delvis kompensasjon til uføre som ikke har denne muligheten.

– Endringen gjelder dem som er født i 1954 eller senere, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hun vil sette strek over skjermingstillegget fordi det kan gi uføretrygdede opptil 50.000