Tirsdag formiddag ble det reviderte statsbudsjettet lagt frem av finansminister Siv Jensen (Frp). I timene i forkant kom det flere lekkasjer.

Regjeringen setter blant annet av 377 millioner kroner satt av til Stortingets byggeprosjekt, som totalt ligger an til å koste 2,3 milliarder kroner.

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) måtte gå av tidligere i år etter flere budsjettsprekker. Han fikk kritikk av Stortinget for å ha vært for dårlig til å informere de folkevalgte om utviklingen for prosjektet.

– Jeg er sikker på at Stortinget tar på alvor den kostnadssprekken som har kommet på det prosjektet, sier finansminister Siv Jensen (Frp) på pressekonferanse etter at budsjettet ble lagt frem.

Hun ville ikke gi de folkevalgte noen råd om hvor det kan spares inn penger.

Ikke store endringer

– Det økonomiske opplegget vi la i fjor treffer fremdeles godt. Det har derfor ikke vært behov for store endringer i denne budsjettrevisjonen, sier hun.

Jensen understreker at det går bedre med norsk økonomi etter oljeprisfallet i 2014, og at pilene nå peker oppover.

– Først og fremst en rundingsbøye, var Jensens beskrivelse av budsjettet på pressekonferansen.

Hun ble spurt om Venstres rolle som ny regjeringspartner, men svarte at dette budsjettet ikke er arenaen for nye store satsinger fra regjeringen og at partiet også tidligere har hatt viktige bidrag til regjeringens budsjett.

Slik er budsjettet

Her er noen av skatte- og avgiftsendringene i revidert nasjonalbudsjett:

  • Reglene for rapportering og skattlegging av naturalytelser skal forenkles.
  • Skattereglene for utenlandske arbeidstagere forenkles, med en fast sats på 25 prosent og ingen fradrag.
  • Mikrobryggerier med et volum på inntil 200.000 liter får lavere alkoholavgift på øl med styre 3,7 til 4,7 prosent.
  • Regjeringen vil som tidligere nevnt utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk med innføring i 2020.
  • Det gjøres enkelte endringer for oppjustering av gevinst ved gavesalg av aksjer.

– Beskatningen av denne gruppen har gitt mange feil og vært svært ressurskrevende for Skatteetaten, sier Jensen om forenklingen av skattereglene for utenlandske arbeidstagere.

Hun hadde følgende forklaring om hvorfor regjeringen vil endre skattlegging av naturalytelser:

– Gjeldende regler på området har flere svakheter som skaper en del usikkerhet. Det gjelder særlig i tilfeller der ytelsen kommer via andre enn arbeidsgiver, sier Jensen.

Rører ikke avgift

Sukkeravgiften på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer har vært omstridt også internt i regjeringen etter at den ble innført.

Imidlertid kommer ikke regjeringen til å røre den i det reviderte budsjettet, siden den mener at dette er Stortingets ansvar. Avgiften ble innført etter budsjettforhandlingene i fjor på initiativ fra Kristelig Folkeparti.

– Jeg tror jeg skal være veldig varsom med å gi råd til Stortinget om de forhandlingene som kommer til å finne sted, svarte Jensen på spørsmål om hva de folkevalgte burde gjøre med sukkeravgiften.

Hun presiserte at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ikke vil gjøre store endringer slik som en endring av sukkeravgiften ville være.

Mindre oljepengebruk

På morgenen ble flere nøkkeltall fra budsjettet kjent. Da kom det blant annet frem at regjeringen vil bruke mindre oljepenger og kun ta ut 2,7 prosent av Oljefondet. Det er første gang veksten i oljepengebruk flater ut på syv år.

– Den positive utviklingen i norsk økonomi viser at politikken virker. Regjeringen har ført landet trygt gjennom utfordrende tider. I møte med oljeprisfallet brukte regjeringen statsbudsjettet målrettet til å motvirke arbeidsledighet og legge til rette for omstilling og vekst. Det reviderte budsjettet legger til rette for at de gode tidene kan fortsette, sier Jensen i en pressemelding om budsjettet.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets var fornøyd med budsjettet da nøkkeltallene kom.

– Dette er fortsatt et budsjett som hverken gir gass eller bremser norsk økonomi, og det er veldig fornuftig, fortsetter hun.(Vilkår)

Slik styler du for å få mest for leiligheten din
Her er grepene interiørdesigneren gjør før visning.
01:32
Publisert: