Torsdag publiserte DN deler av innholdet i dokumentet med Riksrevisjonens kritikk som Forsvarsdepartementet har ønsket å holde hemmelig. 

DN velger nå å publisere dokumentet i sin helhet. 

Ment for offentligheten

Dokumentet som er utarbeidet av Riksrevisjonen, var ment for offentliggjøring, men ble likevel stemplet som konfidensielt i henhold til sikkerhetsloven av Forsvarsdepartementet.