Mandag morgen la skatteutvalget, ledet av økonomiprofessor Ragnar Torvik, frem sitt forslag.

Et av forslagene er å innføre lik merverdiavgift (moms) på alt, slik at alle varer og tjenester står overfor den samme satsen på 25 prosent. Utvalget anbefaler at om lag halvparten av de økte inntektene fra merverdiavgiften settes av til direkte kompenserende tiltak, blant annet økt barnetrygd, bostøtte og studiestøtte.

Per i dag har flere varer og tjenester en lavere merverdiavgift, som for eksempel mat, servering og reiseliv. Moms på matvarer er i dag på 15 prosent.

– Matmoms er en ekstremt ineffektiv måte å omfordele inntekt: Det gir fire kroner til dem som tjener mest, men én til dem som tjener minst. 25 prosent moms på alt drar inn 25 milliarder kroner ekstra, som skal settes av til barnetrygd, bostøtte, studiestøtte og andre sektorspesifikke ordninger på utgiftssiden, sier Torvik på pressekonferansen mandag.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv reagerer kraftig på forslaget.

– Helt ekstremt uklokt i dagens situasjon, og et løftebrudd sammenlignet med da lavmomsen ble innført, og økte fra nullmoms til åtte prosent. Siden er den økt ytterligere. De fleste land i Europa har lavmoms på hoteller, og Norge ligger allerede blant de høyeste i Europa på hotellmoms, sier hun.

– Vi velger å ha tillit til at sittende regjering med finansminister Vedum i spissen ser at en slik flat moms for alpinbasert reiseliv, inkludert overnatting, servering og ikke minst heiskort, ville bety katastrofe, sier Camilla Sylling Clausen i organisasjonen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

–Det er verdt å huske på våre kolle kolleger i Alpene, Sverige og Finland har mellom seks og åtte prosent moms på samme tjenester, legger hun til og siterer forgjengeren, Andreas Rødven:

– Da Vårherre ønsket at intet skulle skje, satte han ned sin siste komité.

– Det er på en måte meningen

Restauranter og reiselivsbedrifter er del av bransjer med typisk lave marginer, og Torvik legger ikke skjul på grepet vil føre til at mange bedrifter må sette opp prisene – med de konsekvenser det har for etterspørselen.

– Det er jo slik at når prisene på noe øker relativt til andre varer og tjenester, vil etterspørselen etter disse vris bort. Det vil da føre til mindre etterspørsel etter det som blir dyrere – og det er på en måte meningen her, sier Torvik.

– Hvis vi skulle løpt rundt og sagt at «nå skal vi se hvor det er dårligst lønnsomhet i norsk økonomi – og så skal vi gi dem skattelettelser», hva hadde vi da gjort, spør Torvik.

Han svarer seg selv:

– Da hadde vi stimulert ineffektiv økonomi, og ikke stimulert verdiskaping.

Skatteutvalget ved utvalgsleder Ragnar Torvik la mandag morgen frem sin utredning for finansministeren.
Skatteutvalget ved utvalgsleder Ragnar Torvik la mandag morgen frem sin utredning for finansministeren. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)

– Bør ikke se dagens lys

– En momsøkning fra 12 til 25 prosent blir fort 1,5 milliarder kroner brutto i økte avgifter. I Sverige er momssatsen seks prosent – og i Danmark null. Så full moms i Norge vil bidra til å dytte deler av reiselivsmarkedet til Sverige og andre land, sier Torbjørn Lothe, administrerende direktør i NHO Luftfart:

Han er også kritisk til at utvalget vil fjerne taxfree.

– Dette er jo penger som brukes til å dekke underskuddene i kortbanenettet. Så de inntektene der går i prinsippet til å dekke den ulønnsomme infrastrukturen. Så vi mener de forslagene utvalget nå kommer med er litt teoretiske og akademiske som ikke bør se dagens lys, sier Lothe.

Heller ikke Audun Pettersen, bransjedirektør for reiseliv i Virke, er fornøyd.

– En økning av moms på overnatting, servering og opplevelser vil være svært ødeleggende for reiselivsnæringen. I tillegg vil det være svært konkurransevridende sammenlignet med andre land som Sverige og Finland som begge har lavere momssatser enn Norge på mange av disse tjenestene, sier han.

Torvik er selv klar på at forslaget vil gjøre det dyrere for utenlandske turister å komme til Norge.

– Men igjen, hvis vi skal tenke på hva som er den mest effektive måten å stimulere til at turister kommer til Norge, er det å si at alle som bor i Norge skal få lavere hotellpriser, fordi vi skal fylle opp noen hoteller på Vestlandet?

Torvik sier dette er en ineffektiv måte å drive turistpolitikk på, og etterlyser en mer målrettet måte å gå frem enn i dag.

– Det er en også god grunn bak forslaget vi legger frem i dag, det forsterker verdiskapingen, ikke svekker den, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.