Kari Elisabeth Kaskis (SV) dom over regjeringens reviderte nasjonalbudsjett er knallhard: Hun mener det er oljeindustrien og landets rikeste som er budsjettets vinnere.

– Der er det tut og kjør og de klarer seg godt. De som merker prisene i lommeboken, blir taperne. Det er vanskelig å se at dette er et budsjett fra Ap og Sp som har ambisjoner om å få ned de økonomiske forskjellene og nå Norges klimamål, sier hun.

Kritikken hagler fra opposisjonen på Stortinget. Venstre og Høyre mener det brukes for mye oljepenger og frykter for økte renter, noe som også regjeringen mener vil kunne ramme husholdninger hardt. SV mener oljepengene brukes helt feil.

– Er det et uansvarlig budsjett?

– Det er et budsjett som først og fremst tar Norge i feil retning fordi man kutter i velferd, kutter til de fattigste, kutter på klimatiltak. I sum kommer forskjellene til å øke, vi når ikke klimamålene og vi kommer til å få flere fattige. Det er ikke rart da at folk er skuffet over denne regjeringen, sier hun.

Krevende forhandlinger

Kaski viser til at regjeringen kutter i velferden på bostøtten og kutter til kommunene, som til syvende og sist vil ramme velferden ute i kommunene.

– Det er useriøst, sier hun.

En regjering uten flertall for budsjettet i Stortinget, må gå av. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er avhengig av SV. Skal vi tro Kaski, har de tre partiene noen krevende uker i vente.

– Vi gikk til valg på å få ned forskjellene og utslippene. Med dette som utgangspunkt, så er det en tøff oppgave. Nå trengs venstresidens politikk mer enn noensinne, og det leverer ikke regjeringen på.

– Du gleder deg til å støtte dette budsjettet med andre ord?

– Det er ingen tvil om at dette blir tøffe forhandlinger.

De siste dagene har Trygve Slagsvold Vedum uttrykt bekymring for at økte renter er det som rammer folk flest og bedrifter hardest. Hvis han var redd for det, burde han holdt igjen mer, sier Venstres finanspolitiske talsperson, Sveinung Rotevatn.

Venstres finanspolitiske talsperson, Sveinung Rotevatn.
Venstres finanspolitiske talsperson, Sveinung Rotevatn. (Foto: Per Thrana)

– Det her er ikke et stramt budsjett. Det er et budsjett der du legger oljepengebruken på nivå med pandemiåret 2021. Og det er ingen pandemi lenger.

Rotevatn vil ikke gå så langt som å si at det er et uansvarlig budsjett.

– Men det et budsjett som øker risikoen for at rentene øker mer enn det vi tror, fordi pengebruken er såpass høy. Vi snakker om en økonomi som går på høygir, med full sysselsetting. Så her burde en strammet inn mer.

Frykter renteøkninger

Høyre-nestleder Tina Bru mener statens økte inntekter i år er nok til å dekke utgifter til strømkrise og Ukraina-konsekvenser. Hun mener det er overraskende at de ikke har klart å ha et lavere forbruk på oljepenger. I likhet med Rotevatn frykter hun for hyppige renteøkninger.

Høyre-nestleder Tina Bru
Høyre-nestleder Tina Bru (Foto: Per Thrana)

– Jeg er bekymret for at dette på sikt kan gjøre at renten stiger og ser at en del økonomer advarer mot det. Men mest av alt så syns jeg at de har vist for lav vilje til å prioritere.

Dersom renten stiger er det naturlig å peke på finansminister Vedum og regjeringen som syndebukk, mener Bru.

– Ja, hvis det kobles mot at pengebruken i offentlig regi er større enn den hadde trengt å være og at det legger et stort press på en økonomi som går så det suser, så ja, da vil de ha bidratt til det.

I motsetning til opposisjonskollegene i Høyre og Venstre, mener Kaski at budsjettet viser at staten har høyere inntekter enn man budsjetterte med og at norsk økonomi ikke er så rødglødende som regjeringen har ment i forkant av budsjettet.

– Det er nok av penger her. Spørsmålet er hva du bruker de på. Her har man valgt å kutte i kollektiv fremfor veiprosjekt. Man kutter i bostøtte fremfor å øke skattene for de rikeste. Det er verdivalg som regjeringen gjør, sier Kaski.

– Koker på inntektstoppen

Partiet Rødt kritiserer finansminister Vedum for å ha gjort for lite for folk med dårlig råd. Marie Sneve Martinussen, finanspolitisk talsperson, sier det er et mageplask for Vedum.

– Det koker på toppen av norsk økonomi, de med høye inntekter har kjøpt rekordmange og rekorddyre hytter de siste årene. Det kan ikke være alenemødre og minstepensjonister som skal ta ansvaret for å minske presset i norsk økonomi. Regningen må fordeles rettferdig, sier Martinussen.

Rødt savner målrettede avgiftskutt og økninger av barnetrygden, sosialhjelpen og andre velferdsordninger.

Frp støtter Rødt-kritikken. De mener Vedum & co. burde ha kuttet i avgifter for å hjelpe «folk flest». Frp foreslår å fjerne avgiftene på drivstoff og halvere momsen på matvarer.

– Regjeringen bruker mange milliarder på økte utgifter i budsjettet, men «gir» ingen ting til vanlige folk og norske bedrifter som nå opplever store utfordringer, sier finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi.

Finanskomiteens leder, Eigil Knutsen (Ap) sier at kritikken fra SV er kjent.

– I revideringen styrkes velferden i kommunene, bistandsbudsjettet er rekordhøyt og klimapolitikken gjøres mer rettferdig ved at de dyreste elbilene blir litt dyrere. Store deler av kritikken fra SV henger rett og slett ikke sammen med det som ligger inne i regjeringens forslag, sier han.

– Storting og regjering har i løpet av våren håndtert tre ulike kriser: korona, høye strømpriser og ikke minst krigen i Ukraina. Det har vært bred politisk enighet om å øke pengebruken med 60 milliarder. Nå foreslår regjeringen en historisk innstramning på 30 milliarder kroner sammenlignet med det Stortinget har vedtatt. Oljepengebruken legges dermed på et lavere nivå enn de siste forventningene fra Norges Bank. Kritikken fra Venstre og Høyre, som i mange tilfeller har ønsket økt pengebruk, er derfor hul og frakoblet realitetene, sier Knutsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.