Regjeringens «økonomiske værvarsel» for 2020 – revidert nasjonalbudsjett – er klart. De viktigste tallene fra revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem klokken 08.00 tirsdag morgen, noen timer før selve budsjettet ble kjent.

Dette er noen av de viktigste punktene fra budsjettet:

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett skal behandles i Stortinget, og forslagene kan endres.

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, mener regjeringens forslag rettet mot olje, gass og og leverandørindustrien er ikke nok til å utløse aktivitet og sikre norske arbeidsplasser.

– Uten en mer treffsikker hjelp for næringen står hjørnesteinsbedrifter, klimasatsinger og arbeidsplasser over hele landet i fare, sier han.

– I tillegg må politikerne prioritere å kutte skatt på arbeidende kapital, komme i gang med prosjektene på karbonfangst- og lagring, og sikre et kompetanseløft i samarbeid med næringslivet

Kraftig økning i oljepengebruk

Regjeringen foreslår å bruke 419,6 milliarder kroner over statsbudsjettet for 2020. Dette tilsvarer 4,2 prosent av Oljefondet, og er en økning på 174,4 milliarder fra i fjor.

Handlingsregelen åpner for at det over tid kan brukes tre prosent av fondet hvert år, men åpner for at regjeringen kan overstige dette i krisetider.

Oljepengebruken oppgis som det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Dette tallet er justert for om det går bra eller dårlig i norsk økonomi, mens det reelle tallet for oljepengebruken i år er på 479,6 milliarder kroner.

Spår rekyl på fire til syv prosent

Finansdepartementet anslår at norsk økonomi vil gå tilbake med 4,0 prosent i år, noe som i så fall vil bli den verste nedturen siden krigen.

Men det blir advart om at gjeninnhentingen vil ta tid.

«Verdiskapingen i fastlandsøkonomien anslås å falle med 4 pst. i år, og det er en risiko for at fallet kan bli større», skriver departementet.

Videre i rapporten skriver departementet at de anslår en vekst på mellom fire og syv prosent i 2021, avhengig av hvor omfattende tilbakeslaget blir.

«Anslagene i denne meldingene er basert på en rent teknisk forutsetning om at den akutte situasjonen i Norge vil vare i tre måneder, og at økonomien deretter henter seg ganske raskt inn igjen», heter det i rapporten.

Høyeste arbeidsledighet på 75 år

Departementet spår en arbeidsledighet på 5,9 prosent, noe som vil være det høyeste nivået på 75 år.

«En forventet oppgang i aktiviteten ventes å føre til nedgang i arbeidsledigheten gjennom inneværende år og neste år. Det er stor usikkerhet knyttet til styrken i oppgangen i den økonomiske veksten. Vi ser det som sannsynlig at den registrerte ledigheten kan komme ned på et nivå under 4 pst. av arbeidsstyrken i løpet av et halvt til ett år [...]», heter det i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Budsjettimpulsen, som forteller om budsjetter bidrar til å gi gass eller bremse økonomien, anslås til 5,1 prosent.

«Det er betydelig høyere enn da budsjettet ble lagt frem i fjor høst (-0,2 prosent). For å begrense skadevirkningene av virusutbruddet for norsk økonomi er det satt inn svært omfattende økonomiske tiltak i flere omganger», heter det i en pressemelding fra regjeringen.

Brått fall i oljeinntekter

Oljeprisen har falt kraftig de siste månedene, og nå tror Finansdepartementet at oljeprisen vil bli værende lav ut året. I revidert nasjonalbudsjett spår de en oljepris på 33 dollar i år, ifølge dokumenter som DN har fått tilgang til.

Det historiske oljeprisfallet gjør at statens oljeinntekter strupes.

Departementet anslår at oljeinntektene vil være på 125,8 milliarder kroner i år, en nedgang på 157,4 milliarder fra i fjor.

Lav lønnsvekst

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at den gjennomsnittlige årslønnsveksten blir på 1,5 prosent fra 2019 til 2020 ifølge dokumenter som DN har fått tilgang til.

Dette er langt mindre enn det regjeringen spådde da statsbudsjettet ble lagt frem i fjor høst. Da regnet regjeringen med en lønnsvekst på 3,6 prosent.

Innfører lakseavgift

Den mye omtalte grunnrenteskatten i oppdrettsnæringen, som ble foreslått av et regjeringsoppnevnt utvalg, er ikke med i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett.

I stedet åpner regjeringen for å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret i statsbudsjettet for 2021.

Avgiften settes til 40 øre per kilo produsert fisk, som anslås at vil gi om lag 500 millioner kroner årlig i økte inntekter til kommunesektoren. Inntektene fra avgiften skal fordeles til havbrukskommunene og -fylkeskommunene.

Rent praktisk vil ordningen innføres med virkning fra 1. januar 2021, men innbetales som etterskuddspliktig skatt i 2022.

Egen ordning for refusjon av pakkereiser

Regjeringen legger i revidert nasjonalbudsjett frem en ny ordning som skal gi statlige subsidierte lån for arrangører av pakkereiser som skulle startet mellom 14. mars og 14. juni 2020.

Ordningen, som ble framlagt i revidert nasjonalbudsjett, skal administreres av Innovasjon Norge, og får en ramme på 2 milliarder kroner, samt en tapsavsetning på 1 milliard kroner, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Dette skyldes naturligvis at en rekke reiser har måttet bli avlyst som følge av koronapandemien. Ordningen skal administreres av Innovasjon Norge, og gjelder pakkereiser og sammensatte arrangement som for eksempel et kulturarrangement i kombinasjon med hotellovernatting.

– Vi ønsker å bidra til at forbrukere får refundert pengene sine fra pakkereisearrangører for kanselleringer som følge av virusutbruddet. Med denne ordningen vil det bli lettere for pakkereisearrangører å betale penger tilbake til forbrukerne, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding.

Vil utvide permitteringsordning

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen å forlenge perioden med fritak for arbeidsgiverens lønnsplikt under permittering og dagpengeperioden for permitterte.

Bedriftene får dermed ikke regningen for permitteringsperioden før i november, noe som kan hindre dem i å måtte si opp ansatte.

Dette sier Torbjørn Røe Isaksen om forslaget: Permitteringsordningen foreslått forlenget

Siden 12. mars, da mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen av koronaviruset, har det kommet inn totalt 433.900 søknader om dagpenger. Av disse gjelder 378.800 dagpenger ved permittering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.