Så å si mot normalt er altså budsjettpartnerne på borgerlig side klart å oppnå enighet innen den selvpålagte fristen fredag klokken 10.

Totalt flyttes det på 257 millioner kroner i forhold til regjeringens opprinnelige forslag.

Partene innledet forhandlinger for en uke siden, og har etter det NTB forstår også denne gang måttet ty til flere såkalte verbalpunkter – i praksis rene bestillinger til regjeringen – for å komme i mål.

Tidligere torsdag kunne NTB melde at en enighet syntes å avtegne seg, og torsdag kveld presenteres detaljene. Blant nyhetene KrF har fått gjennomslag for er at det såkalte dødsgebyret skrotes. Dette er en avgift på skifteattest på 1.130 kroner. Virkningen på årets budsjett er omkring 40 millioner.

– Vi har fått fjernet dødsgebyret, noe vi er glade for, sier finanspolitisk talsmann i Frp, Helge André Njåstad under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

Bemanningsnorm

Under en presentasjon av forliket trekker KrF nå frem at de har fått gjennomslag for kravet om å bruke 100 millioner ekstra på innføringen av en ny bemanningsnorm i barnehagene.'

– Vi møter det behovet som kommunene sier de har, med 100 millioner kroner til bemanningsnorm for barnehagene for 2018, sa KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad da avtalen med regjeringspartiene om revidert nasjonalbudsjett ble presentert torsdag kveld.

Han medgir at det blir en jobb framover å sikre tilstrekkelig finansiering til bemanningsnormen for årene som kommer, men fastholder at både denne og lærernormen nå er fullfinansiert for inneværende år.

– Tidlig innsats i skole og barnehage er en helt sentral prioritering for KrF, sier Ropstad.

Pensjon i posten

KrF har også fått gjennomslag for at pensjonister som ønsker det, skal få tilsendt pensjonsslippen i posten. I tillegg endres grensen for hvor langt unna passkontoret kan ligge.

Det er blant enkelthetene i avtalen om revidert nasjonalbudsjett som KrF og regjeringspartiene presenterte torsdag.

– Alle som trenger nytt pass i disse dager har merket køen for å få time, og mange har lang reisevei. KrF har nå fått gjennomslag for at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 prosent av innbyggerne i hvert politidistrikt, og ikke 60 minutter som regjeringen la opp til, sier Ropstad.

Overlever

Regjeringens forslag om et kutt i alkoholavgiften på 15 millioner kroner for små bryggerier, overlevde forhandlingene, trass i KrFs sterke skepsis.

– Det gjør det enklere å drive mikrobryggerier i distriktene, sier Njåstad.

Når det gjelder øvrig inndekning, skal det ikke være planer om helt nye «sprell» for å finne penger til KrFs hjertesaker.

Kan få sukkerfri endring

Økningen i sukkeravgiften blir som varslet ikke reversert i budsjettavtalen mellom KrF og regjeringspartiene. Men justeringer kan komme.

I et av de ni såkalte verbalpunktene i avtalen om revidert nasjonalbudsjett går det fram at regjeringen skal «utrede en reduksjon av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer».

Hensikten er å differensiere avgiften ut fra sukkerinnhold, med utgangspunkt i modellene fra Storbritannia, Irland og Finland.

– Sukkeravgiftens innretning på drikkevarer har vært en utfordring i lang tid. Derfor er jeg glad for at vi er enige om å utrede en reduksjon i sukkeravgiften slik at sukkerfri drikke blir billigere, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

KrF ønsket primært å innføre ordinær moms på godteri og brus, men vant ikke fram med dette kravet i budsjettforhandlingene i fjor høst. I stedet valgte de borgerlige partiene å øke sukkeravgiften kraftig, til høylytte protester fra næringsmiddelindustrien og bransjens ansatteorganisasjoner.

'(Vilkår)

Før Norseman-dobbeltvinneren deltok første gang, sa faren: – Det her kommer du aldri til å få til!
Allan Hovda hadde dårlige forutsetninger for å delta i ekstremsportkonkurransen – men trosset dem.
04:08
Publisert: