– Dette var regjeringens siste sjanse til å bekjempe ulikhet og fattigdom. I stedet har regjeringen brukt kreftene på å finne nye triks for å gi mer penger til den økonomiske eliten. Færre enslige forsørgere mottar hjelp, pensjonene underreguleres og færre får bostøtte. Men de rikeste investorene får store gaver igjen, sier Valen.

– Norge trenger en kraftfull innsats mot forskjeller og fattigdom, ikke enda flere skatterabatter for en liten elite, legger han til.

- Må gjøres mer for å få flere i arbeid

KrF setter pris på at regjeringen forbedrer tiltakene for langtidsledige, men det må gjøres mer for å få flere i arbeid, mener lederen for finanskomiteen, Hans Olav Syversen.

- KrF mener vi må styrke lærlingtilskuddet ytterligere, slik at færre på yrkesfag opplever å stå uten lærlingplass. Dessuten etterlyser vi sterkere tiltak mot barnefattigdom og en styrking av minstepensjonistenes økonomi når alle andre pensjonister får 1000 kroner i skattelette, sier Syversen i en pressemelding.

Han peker på at arbeidsledighet er et av de største problemene, for den enkelte og for samfunnet. 

- Ledigheten har falt de siste månedene, men andelen av befolkningen som er i arbeid er den laveste på 20 år. Mange har trukket seg ut av arbeidsmarkedet og særlig unge er utsatt, sier han.

- Produktivitetskommisjonen understreker at det er uholdbart at unge på yrkesfag ikke kommer ut i praksis som lærlinger. KrF vil øke lærlingtilskuddet til nivået for kostnaden for en læreplass i videregående skole. Det er et stort løft som krever prioritering av lærlingtilskuddet over flere budsjettbehandlinger. Derfor vil KrF også i revidert budsjett prioritere dette, sier Syversen.

- Overser minstepensjonistene

Regjeringspartiene foreslår 1000 kroner i skattelette til landets pensjonister. Det er på sin plass i lys av utviklingen i pensjonene de siste årene, påpeker han.

- Men regjeringen overser de aller mest trengende, nemlig minstepensjonistene. KrF har fått gjennomslag for å øke pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 8000 kroner i de to siste budsjettforlikene. Men minstepensjonistene har fortsatt inntekter langt under EUs fattigdomsgrense og de betaler ikke skatt. Dermed får de ingen styrking av sin økonomi med regjeringens skatteletteforslag. Det er underlig, sier Syversen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Rigger for fisk
Det norske selskapet Roxel vil bygge om borerigger for bruk i oppdrett til havs.
02:18
Publisert: