At kvinnene i toppledelsen hos Oljefondet er blant de dårligst betalte av lederne, vekker sterke reaksjoner.

– Det er overraskende tall på toppledernivå. Det viser bare at likestillingskampen er veldig reell når det er så store forskjeller på kvinner og menn som jobber i lederstillinger i Oljefondet, sier Rigmor Aasrud, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet og legger til:

– Det er skuffende.

«Slående lesning»

Oljefondet, formelt Statens pensjonsfond utland, har også utfordringer med å rekruttere kvinner til fondet.

Fondet hadde en kvinneandel på 30 prosent ved utgangen av fjoråret. Blant kvinnelige ledere var andelen nede i 22 prosent.

– Tallene er slående lesning, både når det gjelder lønnsforskjeller, men også kvinneandelen blant lederne i Oljefondet. Jeg er overbevist om at hvis en lykkes i å få flere kvinnelige ledere, vil det bidra til å jevne ut lønnsforskjeller. Fondet jobber for dårlig med dette, sier Kari Elisabeth Kaski, SVs finanspolitiske talskvinne.

Høyres Mudassar Kapur i Stortingets finanskomité forventer at Oljefondet følger opp egne ambisjoner. Norges Banks hovedstyre har som mål at kvinneandelen skal komme opp i «minst 40 prosent totalt sett.»

– Det er bra at Oljefondet selv ser at det har en vei å gå, men da forventer jeg også at det settes handling bak ordene. Deres eget mål er 40 prosent. Nå ligger fondet på 30 prosent. Vi kommer til å følge med på fondet de neste årene for å hvordan det går med rekrutteringen, sier Kapur og legger til:

– Når man er et statlig selskap, skal en gå foran som et godt eksempel.

SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabeth Kaski, mener Oljefondet har et spesielt ansvar for å ansette flere kvinnelige sjefer, fordi de forvalter nordmenns sparepenger.
SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabeth Kaski, mener Oljefondet har et spesielt ansvar for å ansette flere kvinnelige sjefer, fordi de forvalter nordmenns sparepenger. (Foto: Berg-Rusten, Ole,/NTB scanpix)

Administrerende direktør Yngve Slyngstad i NBIM (Norges Bank Investment Management) som forvalter Oljefondet, ønsker ikke å kommentere saken.

Det er for svakt, ifølge stortingspolitikerne fra Arbeiderpartiet og SV.

– Enhver leder i ethvert selskap bør kunne forklare hvorfor man kommer ut sånn som en gjør, og hvilke strategier en har for å løse det på sikt, sier Aasrud.

– Det er synd. Her bør ledelsen være mer offensive og jobbe mer systematisk, sier Kaski.

Spesielt ansvar

SVs Kaski mener Oljefondet har et helt spesielt ansvar i å ansette flere kvinnelige sjefer.

– NBIM har et særegent ansvar fordi de formelt er underlagt Finansdepartementet og forvalter nordmenns sparepenger. Det handler også om at en går glipp av utrolig mange dyktige talenter når en i så stor grad får en skjev representasjon av det ene kjønnet, sier Kaski.

Aps Rigmor Aasrud mener også at det hviler et ekstraansvar på finansminister Siv Jensen, som formelt er eier av fondet.

– Statsråd Siv Jensen har det overordnede ansvaret. Det er viktig at hun gir signaler til sine underliggende etater om at ledelsen skal bidra til å utjevne lønnsforskjeller, sier Aasrud.

Statssekretær Marianne Groth (H) i Finansdepartementet forventer at Norges Bank når eget mål om en kvinneandel på 40 prosent.

– Vi har merket oss at hovedstyret i Norges Bank har satt som langsiktig mål at kvinneandelen i Norges Bank skal bli minst 40 prosent totalt sett. Dette er noe vi forventer at banken arbeider aktivt for å oppnå, skriver Groth i en epost.

Hun roser Oljefondet for å ha etablert et kvinnenettverk:

– NBIM har et overordnet mål om å øke andelen kvinner og har spesiell oppmerksomhet mot å tiltrekke seg og beholde kvinnelige medarbeidere. De har blant annet etablert et kvinnenettverk for å tiltrekke, beholde og utvikle kvinnelige medarbeidere. Det syns vi er et positivt tiltak, skriver Groth.(Vilkår)

Her lover Donald Trump toll på stål og aluminium
Den amerikanske presidenten Donald Trump lovet toll på stål og aluminum i natt
01:04
Publisert: