I en undersøkelse om informasjon om resultater av bistand til utdannelse konkluderer Riksrevisjonen med at Utenriksdepartementet og Norad ikke gjør nok for å sikre relevant og pålitelig informasjon om resultatene av bistanden.

– Bistandsforvaltningen gjør sjelden grundige vurderinger av prosjektenes måloppnåelse og av om rapporteringen de mottar som støtte er pålitelig. Svak rapportering om resultater ser ut til å bety lite i vurderingen av videre støtte. Svakhetene gjelder særlig støtte gjennom multilaterale organisasjoner, heter det i undersøkelsen.

Riksrevisjonen peker på at det er gitt betydelig støtte gjennom Unicef uten at vurderingene som ligger til grunn, er samlet og systematisk dokumentert. Riksrevisjonen trekker også frem at Utenriksdepartementet har gitt utdannelsesfondet REACH 110 millioner kroner via Verdensbanken, uten at noen vet hva det har ført til.

– Det er kritikkverdig at Utenriksdepartementet ikke fulgte Norads råd om å avtale hvordan resultater skulle måles, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Ifølge Foss har også Stortinget fått unyansert og til dels misvisende informasjon om resultatene av bistanden, og han ber Utenriksdepartementet gi nasjonalforsamlingen en mer balansert og etterprøvbar rapportering.

10 prosent av norske bistandsmidler går til utdannelsesprosjekter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.