Riksrevisjonen – vaktbikkja som blant annet sjekker at myndighetene følger målsettingene og føringene fra Stortinget – har tatt seg for mye til rette og må holdes i strammere lenke, mener utvalget bak rapporten «Ansvarlighet og tillit fremfor kontroll og byråkrati». Utvalget vil at revisjonen hovedsakelig skal holde seg til sine opprinnelige kjerneoppgaver: regnskapskontroll og selskapskontroll.

Senterparti-nestleder Anne Beathe Tvinnereim sier til NTB at Riksrevisjonen har skapt målehysteri i forvaltningen og at den har utviklet seg til å bli en overformynder mer enn en objektiv kontrollinstans.

– Vi må ha en diskusjon om hva Riksrevisjonen skal måle og hvilken måte det skal skje på, sier hun.

Innstillingen behandles under Senterpartiets landsmøte på Hamar lørdag. Det omfatter et større arbeid med å komme målstyringsideologien New Public Management til livs, sentralt og lokalt. Den skal munne ut i et såkalt tillitsløft som skal inn i kommunevalgprogrammet til Sp.

Etter planen skal Sp gå til stortingsvalg på tillitsløftet i 2021.

Terror og helikopter

Riksrevisjonen er det eldste kontrollorganet til Stortinget, og har sitt overordnede mandat nedfelt i Grunnloven. Den skal revidere statens regnskaper, kontrollere forvaltningen av statens interesser i selskaper og kontrollere departementenes etterlevelse av Stortingets føringer.

Riksrevisjonen skal dessuten bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil i forvaltningen og har rettet kraftig kritikk mot flere regjeringer for blant annet manglende terrorsikring og feilinvesteringen i nye helikoptre til Forsvaret. Sakene førte til flere høringer og full politisk oppvask i Stortinget. I terrorsaken overlevde statsminister Erna Solberg (H) et mistillitsforslag.

Britt Linda Mulelid fra Senterkvinnene poengterte at Riksrevisjonen har avslørt en rekke svært kritikkverdige forhold: som at innsatte i fengslene er blitt ulovlig isolert og ikke fått helsehjelp, slaktet Petroleumstilsynet for ikke å ha avdekket sikkerhetsmangler på oljeinstallasjonene og avdekket alvorlige mangler i eldreomsorgen.

– Og vi kan jo ta med budsjettoverskridelsene knyttet til stortingsgarasjen. Vi trenger en Riksrevisjon som kan gjøre det som står i mandatet, sa hun i debatten.

– Vi må passe på at vi ikke begrenser Riksrevisjon til bare å drive budsjettkontroll, slik at departementene og direktoratene ikke får lov å styre ukontrollert i eget hus, sa Nils T. Bjørke fra Hordaland Sp.

Tok politisk rolle

Tvinnereim understreker overfor NTB at hun mener helikopter- og terrorsakene er innenfor mandatet fra 2004 om at Riksrevisjonen skal kunne gå inn i prinsipielt viktige og overordnede saker.

– Vi mener ikke at Riksrevisjonen skal slutte kontrollere og drive med forvaltningsrevisjon, men det er riktig å stramme inn på måten kontrollene gjøres på, sier hun.

Nestlederen bekrefter imidlertid at Riksrevisjonens anbefaling om en mer sentralisert passutstedelse for å øke sikkerheten ved passkontorene, samt påpekningen av at mindre kommunal innflytelse vil gi raskere utbygging av vei og bane, er saker hvor hun mener Riksrevisjonen har gått for langt.

– Der har revisjonen beveget seg mot det politiske, sier hun.

Utvalget mener dessuten Riksrevisjonen driver et så omfattende kontrollarbeid at det legger bånd på betydelige ressurser i departementene, som en del av kontrollen med departementets måloppnåelse.

– De måler underliggende etater på en rekke indikatorer. Det er svært tidkrevende for begge parter og genererer et enormt byråkrati, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Det er ikke første gang man får en slik personkarakteristikk som dame
Anne Gjøen reagerer på omtalen av Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim.
01:53
Publisert: