Riksrevisor Per-Kristian Foss har fått en viktig rolle i et høstens politiske dramaer. Knusende kritikk om regjeringens terrorsikring fra Riksrevisjonen, nasjonalforsamlingens vaktbikkje, gjorde at kontrollkomiteen på Stortinget kalte inn en rekke regjeringstopper på teppet. Opposisjonen holder fortsatt døren oppe for mistillit.

På hjemmebane har riksrevisoren hatt sitt å stri med. DN har i flere omganger omtalt krass kritikk mot lederstilen til Foss. I mai ble han anklaget for sleivete lederstil, bortforklaringer og manglende selvinnsikt av tillitsvalgte. Det endre med en rolleendring for Foss og at konsulenter ble hentet inn for å bistå med «kommunikasjonsform og ledelse».

Det var i et allmøte i starten av juni Foss kom med nyheten om at det ville bli hentet inn hjelp til ham og revisjonsråd Jens Gunvaldsen.

– Jeg skal nå få en «coach», sa Foss under møtet, etter det DN kjenner til.

Konsulentene bistår også resten av toppledelsen i Riksrevisjonen.

– Dette dreier seg om tjenester som det er nokså vanlig å benytte seg av for mange virksomheter og foretak. Konsulentfirmaet bistår oss med flere tjenester på personalområdet, og «coaching» er ett av disse, sier Gunvaldsen.

Flere tusen i timen

Konsulentene fra hr-selskapet Impaktor koster 2375 kroner timen inklusive merverdiavgift, kommer det frem i tilbudsbrevet fra selskapet, som DN nå har fått innsyn i. Uten merverdiavgift er prisen per time 1900 kroner.

Revisjonsråd Jens Gunvaldsen, den nærmeste medarbeideren til Foss, opplyser at Impaktor ikke har kommet særlig langt med arbeidet ennå. Oppdraget begynte i starten av juni.

– Arbeidet er fortsatt under planlegging sammen med Impaktor, og det er gjennomført innledende møter. Vi har til nå fått en faktura for arbeidet på 35.625 kroner, sier han.

– Er det noen øvre kostnadsramme for oppdraget?

– Det er ikke anslått noe omfang av disse tjenestene, svarer Foss.

For tidlig å si

DN har spurt Foss hvordan han synes det går med konsulenthjelpen så langt.

– Det er altfor tidlig i prosessen å uttale seg om dette, sier han.

I dokumentet kommer det også frem at det er Impaktors partner og daglig leder, Eivind Garshol, og konsulent Jon Fredrik Alfsen som er Riksrevisjonens to konsulenter i saken.

«Begge konsulentene er anerkjente for å kombinere faglig spisskompetanse og pedagogiske formidlingsevner», står det i tilbudsbrevet.

Hemmeligholdt informasjonen

Da DN ba om innsyn i denne informasjonen før våren, avviste Riksrevisjonen dette, og viste til unntak for «opplysninger om drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår».

Riksrevisjonens øverste ledelse, kollegiet som består av Foss og fire ytterligere riksrevisorer, bestemte 4. september at timeprisene for konsulentene kunne gis ut likevel etter en klage fra DN.

– Kollegiet behandlet hva som kan gis av informasjon om engasjementet av Impaktor på sitt møte 4. september, og kom til at det i tillegg til fakturerte beløp kunne opplyses om timepris. Kollegiet har hatt en annen vurdering enn administrasjonen av om timepris er en forretningshemmelighet og dermed taushetsbelagt informasjon som det ikke skal gis innsyn i, sier riksrevisor Foss. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bård Bjerkholt: – Det er på mange måter en bitter sorti i dag
Avgangen til Berit Svendsen bekrefter inntrykket av at når hun ikke fikk toppjobben, så kunne det være det samme, mener DNs kommentator Bård Bjerkholt.
01:12
Publisert: