Riksrevisjonen kritiserer lønn i statsselskaper

Sjefer og styreledere i mer enn halvparten av de heleide statlige selskapene har hatt høyere lønnsvekst enn snittet i samfunnet. Riksrevisjonen kritiserer utviklingen i en fersk rapport.

Publisert: Oppdatert:

Sjefers og styrers vederlag vokser. Riksrevisor Per-Kristian Foss kritiserer.
Sjefers og styrers vederlag vokser. Riksrevisor Per-Kristian Foss kritiserer. (Foto: Javad Parsa)