Equinors juridiske direktør advarte toppledelsen mot risiko i utlandet. Selv ble han satt under granskning og fjernet fra stillingen, skrev DN i forrige uke.

Hans Henrik Klouman sendte i juli 2019 et skarpt brev til Equinor-styrets nestleder. Han har uttalt at brevets bakgrunn var «å sikre at selskapet fremover skal drive endring, granskning og risikoprosesser i tråd med lov, alminnelige rettsprinsipper, statens eierprinsipper og selskapets verdier».