I sin kontroll med forvaltningen av statlige selskaper har Riksrevisjonen i år dykket ned i den aller største statlige virksomheten i sykehusene. De har sett på fødeavdelinger i 19 helseforetak og finner svært varierende meldekultur for uønskede hendelser.

– Uønskede hendelser er et mildt uttrykk for noe som i verste fall kan ende med død. Vi liker å tenke at sykehusene skal være et trygt sted å være, sa riksrevisor Per-Kristian Foss under presentasjonen av funnene.

Riksrevisjonen slår fast at systemet er for vanskelig, og at det i enkelte foretak er en kultur der det å varsle om hendelser som skyldes menneskelig svikt, oppfattes som angiveri.

Møter ikke

I sin gjennomgang av de mer tradisjonelle statlige selskapene lar Riksrevisoren seg overraske over at styrelederne i store selskaper som Statoil, Telenor og Yara ikke deltar i de årlige dialogmøtene med eierdepartementene om samfunnsansvar.

– Departementene burde på sin side være mer framoverlent og proaktive i oppfølgingen av anti-korrupsjonsarbeid, miljøansvar, åpenhet og menneskerettigheter, sier Foss.

Monopoler

Riksrevisjonen stiller også spørsmål ved åpenhet og økonomistyring i store statlige monopoler. Helse sør-øst kjøper for eksempel årlig IKT-tjenester for 1 milliard kroner fra Sykehuspartner uten å kontrollere godt nok om selskapet leverer kostnadseffektive løsninger av god kvalitet, påpeker Riksrevisjonen.

Svake resultater

Rapporten slår også fast at Posten leverer langt dårligere resultater enn det eieren har satt som mål. Bare en tredel av dagens inntekter kommer fra tradisjonelle posttjenester. Siden 2004 har Posten kjøpt logistikkselskaper for 3,2 milliarder kroner. Dette har økt omsetningen, men de økonomiske resultatene ligger i snitt 3 prosent under målet fra eieren. Og eieren ser åpenbart ikke problemet, påpeker revisjonen.

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lever godt med at Posten ikke lever opp til departementets krav til lønnsomhet. Forstå det den som kan, sa Foss under presentasjonen av rapporten.

Store investeringer

Statnett skal investere 50-70 milliarder kroner de kommende ti årene, men statsforetakets samfunnsøkonomiske analyser preges av for liten åpenhet og kvalitet. Revisjonen har sett på anslagene i 13 ulike prosjekter som representerer investeringer på 1 milliard kroner.

– Framstillingene varierer og gjør det vanskelig å sammenligne de ulike prosjektene. Olje- og energidepartementet har et klart forbedringspotensial i sin eieroppfølging av de store investeringene i Statnett. I dag overlates for mye til styret, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.