Stortingsflertallet kommer med skarp kritikk av regjeringen for manglende sikring av vitale mål i Norge mot terror og angrep.

Men da kontroll- og konstitusjonskomiteen tirsdag avga sin endelige innstilling i saken, valgte partiet Venstre å hoppe av den aller sterkeste kritikken. Dermed unngår regjeringen at stortingsflertallet bruker formuleringen «sterkt kritikkverdig» mot den.

Ikke alvorlig nok

– Vi ser på det regjeringen har gjort som svært alvorlig og kritikkverdig, sier Venstres Abid Raja.

– Hvorfor er ikke Venstre med på den sterkeste kritikken?

– Ja, det er en gradsforskjell og jeg mener at begrepet «sterkt kritikkverdig» må være forbeholdt til de mest alvorlige situasjonene, sier Abid Raja.

Venstrepolitiker Abid Raja
Venstrepolitiker Abid Raja (Foto: Mikaela Berg)

Aps Martin Kolberg mener at Venstre her har en ren politisk begrunnelse for at de nå ønsker å skjerme regjeringen mot den sterkeste kritikken. Raja avviser at det ligger politiske vurderinger bak.

Det var høsten 2016 at Riksrevisjonen avdekket alvorlig svikt i Forsvarsdepartementet og Justisdepartementets arbeid med å sikre samfunnskritisk virksomhet, institusjoner og bygg mot mulig terror, spionasje, sabotasje og krig. Riksrevisjonen hadde kontrollert virksomhetene gjennom 2015 og funnet at regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtakene om en tilstrekkelig «objektsikring».

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tok tak i saken og da startet et halvt år med hemmelighold og strid mellom Stortinget og regjeringen.

Skjulte kritikk

Da Riksrevisjonen skulle offentliggjøre sine alvorlige funn slik at Stortinget kunne ha en åpen debatt om den manglende sikringen av vitale tjenester og funksjoner i samfunnet, valgte Forsvarsdepartementet å hemmeligstemple konklusjonene i sammendraget laget av Riksrevisjonens.

DN valgte å offentliggjøre hele det hemmeligstemplede dokumentet. I en rekke punkter får regjeringen svært alvorlig kritikk av Riksrevisjonen.

Sminket bort kritikken

Forsvarsdepartementet laget en egen versjon av Riksrevisjonens sammendrag over kritikken, altså en versjon departementet mente ikke inneholdt hemmeligheter. 

Men da DN publiserte også denne versjonen, viste det at det i hovedsak var alvorligheten i kritikken og ansvarsforholdene som var sminket vekk. På punkt etter punkt ba Forsvarsdepartementet Riksrevisjonen gjøre om eller dempe kritikken av regjeringen, politi og Forsvaret.

Dette versjonen nektet Riksrevisjonen å stille seg bak og riksrevisor Per-Kristian Foss forklarte hvorfor til DN. Han mente at forslaget til ugradert versjon «bekrefter til fulle» det han tidligere har sagt om at departementets versjon «vil svekke alvorligheten i saken».

Riksrevisor Per-Kristian Foss
Riksrevisor Per-Kristian Foss (Foto: Øyvind Elvsborg)

– Det er ikke rikets sikkerhet Forsvarsdepartementet ønsket å beskytte, men Forsvaret og departementet mot Riksrevisjonens kritikk ved å sminke ord og uttrykk. Det er særlig alvorlig at de har villet vri det fra det vi mener er systemsvikt til enkeltsvakheter, som om det er enkelthendelser som nærmest går tilbake på personer, og ikke et ansvar som ligger i den overordnede ledelse, sa Foss som også understreket:

– Dokumentet er et forsøk på å beskytte departementet og Forsvaret for kritikk. Ledelsen i Forsvarsdepartementet og Forsvaret bruker sikkerhetsloven for å beskytte seg mot kritikk, sa Foss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.